Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

2019-01-17

Snellen

betekenis & definitie

Snellen - (H.), beroemd oogheelkundige. Geboren in 1834, studeerde S. in Utrecht en werd in 1877 hoogleeraar te Utrecht en directeur van het gasthuis voor ooglijders. Behalve door een groot aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften heeft S. zijn naam bovenal wereldvermaardheid doen verkrijgen door zijn letterproeven. Dit zijn groote bladen met letters van nauwkeurig afgemeten vorm en grootte.

Door den patiënt op bepaalden afstand van zulk een blad te plaatsen en na te gaan, welke letter hij nog kan lezen, wordt de gezichtsscherpte bepaald. De kleinste gezichtshoek n.l., waaronder een letter gelezen kan worden, bedraagt 51. Indien nu een patiënt op 5 Meter afstand slechts een letter kan lezen, die voor een afstand van 10 Meter een gezichtshoek van 5' zou innemen, bedraagt zijn gezichtssterkte 5:10 = 1/2. Deze letterproeven zijn in schier alle lettervormen van de wereld overgebracht en worden universeel gebruikt. S. overl. 1908 te Utrecht.