Nieuwolda betekenis & definitie

Nieuwolda, - gem. in Groningen, halfweg Delfzijl en Winschoten, gedeeltelijk langs den Dollart; zij beslaat 3560 H.A., maar neemt door nieuwe landaanwinning aan den Dollart gestadig in omvang toe. De grond bestaat uit zeeklei, die als bouwland wordt gebruikt. De gemeente telt 2200 inw. en bevat, behalve eenige buurten, het dorp N., over een lengte van een uur langs het Termunterzijldiep gebouwd; het heeft 1500 inw.; de kerk dateert pas van 1718. Het ligt aan de spoorlijn Delfzijl—Zuidbroek.