N betekenis & definitie

N. - N, de 14de letter van ons alphabet, de Phoenicische nun (visch), als cijfer in het Grieksch met een accent rechts boven = 50, met een accent links onder = 50.000. Afkortingen met deze letter: Na = natrium; N. B. = Nota Bene (let wel); N. C. of N. Chr. = na de geboorte van Christus;

N.O. is Noordoosten; N. O. I. L. = Ned. Oost-Indisch Leger ; N. S. = Nieuwe Stijl (de tijdrekening naar den Gregoriaanschen kalender); N. T. = Nieuwe Testament; N.W. = Noord-Westen; N. W. S. = Ned. Werkelijke Schuld.