2019-11-16

'n

'n - Lidwoord 1. clitische vorm van het onbepaald lidwoord een Woordherkomst van een, waarbij de klinker ee door een apostrof is vervangen

2019-11-16

N

N - afkorting 1. newton (eenheid van kracht) ♢ hoeveel N staat erop? Afkorting: N

2019-11-16

N

N v. (-’s), 14e letter van het alphabet; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met n beginnen; — (eertijds) Romeinsch cijfer voor het getal 900 (N, eertijds 900000); — in afkortingen: N. — Noord; — N. — (spraakk.) neutrum (onzijdig) of nominatief (eerste naamval); — N. — (scheik.) nitrogenium — stikstof; — n. — een onbepaald getal: n mijlen; de nde macht; — Na. — (scheik.) natrium — zie aldaar; — N. A. P. — Nieuw Amsterd...

2019-11-16

N

N, in het Nederlandsch en in de meeste Westersche talen de 14de letter van het alphabet, wordt voortgebragt door de tong tegen de tanden te drukken, terwijl het zachte gehemelte ontspannen is, en de lucht, die den toon voortbrengt, door den neus te laten ontsnappen. Zij behoort tot de tandletters en is een gutturale neusklank. Het Grieksche schriftteeken voor deze letter is ontleend aan het Phoenicisch alphabet, waaruit ook de Hebreeuwsche nun is voortgekomen. Als getalteeken is bij de Grieken v...

2019-11-16

N

N. - N, de 14de letter van ons alphabet, de Phoenicische nun (visch), als cijfer in het Grieksch met een accent rechts boven = 50, met een accent links onder = 50.000. Afkortingen met deze letter: Na = natrium; N. B. = Nota Bene (let wel); N. C. of N. Chr. = na de geboorte van Christus; N.O. is Noordoosten; N. O. I. L. = Ned. Oost-Indisch Leger ; N. S. = Nieuwe Stijl (de tijdrekening naar den Gregoriaanschen kalender); N. T. = Nieuwe Testament; N.W. = Noord-Westen; N. W. S. = Ned. Werkelijk...

2019-11-16

n

n - = neutrum (onzijdig).

2019-11-16

N

Veertiende letter van het alphabet; komt overeen met de Grieksche nu, en de Semietische nun (= visch); stelt gewoonlijk voor: de dentale nasaal, echter ook de velare nasaal (ng-klank), wanneer een velare medeklinker volgt. In afkortingen: N als scheik. symbool = nitrogenium, → stikstof; N in grammatica = (Lat.) neutrum (onzijdig), nominativus (eerste naamval), numerus (getal); N. in aardrijksk. = Noorden of Noorderbreedte; Na als scheik. symbool = → natrium; Nah. bij bijbelcitaten...