Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 10-01-2019

Lazarus

betekenis & definitie

Lazarus - (Aram. „dien God helpt” òf: „zonder hulp”), naam van 2 personen in de Evangeliën.

1) De broeder van Maria en Martha in het huisgezin te Bethanië, Lk. 10: 38 v„ hij werd door Jezus van den dood opgewekt, Joh. 11: 46, 12:1.
2) Een figuur uit de welbekende gelijkenis van den rijken man en den armen L„ Luk. 16: 20, 23—25. H. Oort, Theol. Tijdschrift 53 (1919), 1—5.