Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 19-01-2019

Eerde

betekenis & definitie

Eerde - (J. C. van), geb. 1871 te Workum, was na het groot-ambtenaarsexamen voor den Ind. admin. dienst te hebben afgelegd van 1892—1896 als bestuursambtenaar werkzaam op Sumatra’s W.kust, van 1896—1897 belast met werkzaamheden in verband met landrente en politieke aangelegenheden op Bali, werkte van 1897—1903 mede aan de regeling der landelijke inkomsten en agrarische aangelegenheden op Lombok. In 1903 met verlof in Nederland gekomen, was hij tot 1913, na eenigen tijd directeur van „Het Vaderland” te zijn geweest, als referendaris aan het Dep. van Kol. belast met de behandeling van aangelegenheden betreffende het Binnenl. Best. en de Inl. zelfbesturen, om in 1913 op te treden als Directeur der Afd. Volkenkunde van het Kolon.

Instituut. Sedert 1917 is hij buitengewoon hoogleeraar voor Koloniale Volkenkunde aan de Universiteit te Amsterdam. Van zijn hand verschenen een aantal tijdschriftart. vooral op het gebied van de ethnographie en de maatschappel. en economische toestanden der Inl., terwijl van het 1e deel van zijn in 1914 verschenen werk over Kolon. Volkenkunde reeds in 1916 een 3de druk noodig was.