Abracadabra betekenis & definitie

Abracadabra - een woord, waarvan gezegd wordt, dat het van Perzischen oorsprong is.

In de oudheid was het een der magische formules, er werd een genezende kracht aan toegeschreven. Omtrent het gebruik dezer tooverspreuk bestonden verschillende voorschriften: b.v. men vouwde ’t perkament met den driehoek (zie hierboven) dicht, en prikte dan met een blanke naald een kruis in het perkament, dan hing men het aan een draad om den hals, en droeg ’t zoo 9 dagen lang, wierp het daarna vóór zonsopgang in een oostwaarts stroomende rivier, terwijl men met den rug naar de rivier gekeerd stond. Die handeling geneest koorts, kiespijn enz. Het geheim zit in ’t a f n e m e n van ’t aantal letters in den driehoek, naar beneden toe: dat bewerkt ’t afnemen der ziekte.

Voor dergelijke ideeën-associaties zie MAGIE.

Thans wordt het woord A. gebruikt in de beteek. van wartaal, onzin.