Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 10-01-2019

Lang

betekenis & definitie

Lang - (Andrew), Eng. letterkundige, 1844— 1912, geb. te Selkirk. Stud. aan de hoogeschool van St. Andrew en te Oxford. Hij was zeer veelzijdig en wist allerlei onderwerpen op een lichte humoristische wijze te behandelen.

In vele zijner gedichten volgde hij de 16e eeuwsche Fr. dichters, Du Bellay en de Pleiade en nam hun sierlijken dichtvorm over. Belangwekkend zijn zijn Ballads and Lyrics of Old France (1872); Ballads in Blue China (1880); Helen of Troy (1882); Rhymes à la Mode (1884); Grass of Parnassus; Rhymes old and new (1888). Van philosofischen aard waren zijn The making of Religion; Magic and Religion. Zeer onderhoudend zijn zijn prozawerken The Library, Books and Bookmen; Letters to Dead Authors; Letters on Literature\ Lost Leaders; Old Friends, uitg. 1880—90. L. was een uitstekend vertaler van Fr. sprookjes. Verder schreef hij een roman The Monk of Fife, een belangwekkende biografie van Lockhart. Ook op historisch gebied leverde hij eenige geschriften. Met eenige anderen gaf hij een prozavertaling van de werken van Homerus in ’t licht.