Synoniemen van abracadabra

2020-02-25

abracadabra

Het begrip abracadabra heeft 2 verschillende betekenissen: 1) taalgebruik dat onbegrijpelijk is voor niet-ingewijden; onbegrijpelijke taal 2) gebruikt als toverspreuk, onder andere bij goochelkunstjes

2020-02-25

Abracadabra

„Dat is voor mij abracadabra," zegt men wel eens, als men van hetgeen men leest of hoort, niets kan begrijpen. Over den oorsprong van dit woord is men het nog niet eens, maar als zeer waarschijnlijk kan de volgende verklaring gelden. In de grijze oudheid, toen de Egyptenaren, Perzen, Grieken, enz. reeds de wijsbegeerte beoefenden, kende men aan sommige woorden een geheimzinnige kracht toe, 't zij om booze geesten te bezweren, om ziekten te genezen, om gevaren af te wenden, 't zij anderszins. Z...

2020-02-25

Abracadabra

1. (eig.) toverspreuk, op perkament geschreven en aan een vlasdraad om de hals gedragen amulet; 2. (fig.) wartaal, onbegrijpelijke taal Heeft er ooit iemand geleefd die abracadabra heette? Bevat deze veelgebezigde toverspreuk een eigennaam? Nee en ja. Abracadabra is oorspronkelijk een zogeheten kabbalistisch machtswoord uit de gnostische sekte van Basilides [ca. 125 n.Chr.]. Het is voor het eerst aangetroffen in een omstreeks 200 n.Chr. door Q. Serenus Sammonicus geschreven leerdicht vol huismi...

2020-02-25

abracadabra

abracadabra - Tussenwerpsel 1. een toverspreuk Abracadabra, sim sala bim... abracadabra - Zelfstandignaamwoord 1. wartaal, onduidelijke taal Hij sprak de hele tijd abracadabra. Woordherkomst uit het Grieks of Latijn Synoniemen abacadabra

2020-02-25

abracadabra

abracadabra - abracada'bra [zie Abraxas, oppergod bij de Syriërs], o., een toverformule, die waarschijnlijk van Perzische oorsprong is en een genezende kracht bezat, b.v. bij het verdrijven van kiespijn, koorts en andere kwalen; thans (oneig.): wartaal, onzin. Men vouwde het perkament met de driehoek dicht, en prikte dan met een blanke naald een kruis in het perkament; daarna hing men het aan een draad om de hals. Het geheim zit in het afnemen van het aantal letters in de driehoek, naar beneden...

2020-02-25

Abracadabra

ABRACADABRA, o. (eertijds) een op perkament geschreven tooverspreuk aan een vlasdraad om den hals gedragen tegen koorts en andere ziekten; (thans) wartaal, onverstaanbare taal; dat is abracadabra voor hem, daar begrijpt hij niets van.

2020-02-25

Abracadabra

Abracadabra - een woord, waarvan gezegd wordt, dat het van Perzischen oorsprong is. In de oudheid was het een der magische formules, er werd een genezende kracht aan toegeschreven. Omtrent het gebruik dezer tooverspreuk bestonden verschillende voorschriften: b.v. men vouwde ’t perkament met den driehoek (zie hierboven) dicht, en prikte dan met een blanke naald een kruis in het perkament, dan hing men het aan een draad om den hals, en droeg ’t zoo 9 dagen lang, wierp het daarna vóór zonsopg...

2020-02-25

abracadabra

abracadabra - o. gmv. kabbalistisch tooverwoord

2020-02-25

abracadabra

abracadabra - o., tooverwoord zonder beteekenis, dikwijls geschreven op een amulet.

2020-02-25

Abracadabra

’n Gek woord, dat je geen tien keer achter elkaar vlug kunt zeggen. Probeer ’t maar eens. Dit woord betekent... helemaal niets, nonsens. In oude tijden werd het woord abracadabra beschouwd als een formule, waaraan een geheimzinnige toverkracht verbonden was.Maar voor die toverkracht kwam heel wat kijken. Men schreef het woord bij voorkeur in den vorm van een driehoek, dus zo: abracadabra bracadabr racadab acada cad a op een stuk perkament. Was dit gebeurd, dan geloofde men, dat, wa...