Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Aa (abraham jakob van der)

betekenis & definitie

Aa (abraham jakob van der) - geb. 6 Dec 1792 te Amsterdam, overl. 21Mrt. 1857 te Gorinchem; richtte 1817 te Leuven een boekhandel op, was later onderwijzer in België, 1825—30 secretaris van den auditeurmilitair te Antwerpen,zette zich vervolgens te Gorinchem neer; voorn. werken: Aardrijkskundig woordenboek van N.-Brabant (1832);Herinnering uit het gebied der geschiedenis betrekkelijk de Nederlanden (1835— 1837); Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (1836—51,13 dln.); Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het kon. der Nederlanden en het grooth. Luxemburg (1841); Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederl. dichters (1844—46, 3dln).; Nederl.-Oost-Indië (1846—57, 4 dln.); Ons Vaderland en zijn bewoners (1857); het blijspel Het Metalen Kruis; De lotgevallen van Willem Heervliet (1851); een Geschiedk. beschrijving van de stad Breda (1845) en van het door hem begonnen Biographisch Woordenboek der Nederlanden, na zijn dood door Schotel, v. Harderwijk e.a. voortgezet, het eerste gedeelte tot aan het art. Coehoom (1850—57).