wederkerig altruïsme betekenis & definitie

wederkerig altruïsme - Vorm van altruïsme dat zich voordoet tussen individuen zonder (nauwe) verwantschap. Het gaat hier dus om altruïstische genen die zich verspreiden in de populatie door-dat ze voor een gedrag coderen dat er voor zorgt dat ook niet-verwanten de fitness van die altruïstische genen verhogen. Om het ontstaan en voortbestaan van w.a. te verklaren kan geen verwantenselectie worden ingeroepen. Het ontstaan in de evolutie wordt nog niet begrepen, het voortbestaan kan verklaard worden door de totale kosten/baten analyse waarbij het individu dat w.a. vertoont, later zeer waarschijnlijk dezelfde hulp van de andere terugkrijgt.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946