Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

populatie

betekenis & definitie

populatie - Een verzameling van soortgenoten die op hetzelfde ogenblik een welomschreven ruimte bezetten, en aldus gescheiden zijn van andere populaties, en die zich onderling voortplanten waardoor een gemeenschappelijk genenbestand ontstaat. Binnen dit genenbestand treedt variatie op, het begin van de micro-evolutie. Soms spreekt men ook van een metapopulatie, het geheel van verscheidene populaties met elk een eigen gebied.