Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

evolutie

betekenis & definitie

evolutie - van gedrag, fylogenetische ontwikkeling van het gedrag tijdens de ontstaansgeschiedenis van de soorten. In de loop der tijden zijn gedragselementen uit andere ontstaan. De studie hiervan is de vierde biologische vraagstelling van de ethologie, vooral de wijze waarop de natuurlijke selectie greep heeft gehad op de alternatieve vormen van gedragingen, of nog, hoe de ene alternatieve vorm meer kon bijdragen tot de fitness van een individu dan de andere, en aldus de verspreiding van een allel van een gen in de hand kon werken.