gedrag betekenis & definitie

gedrag - De verzameling van animale functies die een organisme in staat stelt snel te reageren op en zich aan te passen aan (plotse) veranderingen van de buitenwereld. G. bestaat uit een sequentie van 1. het waarnemen van prikkels of stimuli (S) via zintuigen en het coderen van de fysische waarnemingen in elektrische pulsen, 2. het verwerken of integreren (I) van deze prikkels (de prikkels worden samengevoegd tot een beeld van de omgeving, ze worden herkend... hierin zit ook bijvoorbeeld het denken, het geheugen, het dromen...), wat leidt tot 3. een reactie of respons (R), de output of het uiterlijk waarneembaar g.: bewegingen, lichaams¬houdingen, kleurveranderingen, afscheiding van reukstoffen... Deze sequentie wordt weergegeven als een S ⇨ I ⇨ R model. Een analoge omschrijving van g. is 1. het verwerven van informatie uit de omgeving, 2. deze verwerken, 3. het reageren op de informatie.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946