verwantenselectie betekenis & definitie

verwantenselectie - Natuurlijke selectie van genen of allelen (dus toename van hun frequentie in de populatie) via de nakomelingen van de drager én de nakomelingen van verwante dragers. Ook de Engelse term, kin selection, wordt veel gebruikt. Genen of allelen zullen bij de v. in frequentie toenemen doordat ze voor een gedrag coderen dat de fitness van andere dragers van dat allel verhogen; zulk gedrag is bijvoorbeeld altruïsme. Het bepalen van de fitness door het eigen voortplantingssucces plus dat van verwanten, is het totaal voortplantingssucces of inclusive fitness, een veel gebruikte Engelse term. V. volgt de wet van Hamilton.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946