Wat is de betekenis van Altruïsme?

2022
2022-11-30
Jannes H Mulder

Rotterdam

Altruïsme

Altruïsme is anderen onbaatzuchtig willen helpen. Altruïsme is met intentie anderen belangeloos helpen. Behoedzaam omdat de altruïst niet wil dat freeriders of meelifters eenzijdig van de hulp profiteren en/of er weloverwogen egoïstisch vandoor gaan. Daarom richt de altruïst zich zelden op anonieme inwoners in verre landen....

Lees verder
2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

altruïsme

altruïsme - Zelfstandignaamwoord 1. levenshouding van iemand die zijn handelwijze laat bepalen door de belangen van anderen Woordherkomst afgeleid van alterautrui met het achtervoegsel -isme Synoniemen onbaatzuchtigheid, onzelfzuchtigheid Verwante begrippen altruïstisch, altruïst, onbaatzuchtig, onzelfzuchtig

Lees verder
2017
2022-11-30
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

altruïsme

altruïsme - Gedrag waarbij de eigen recht¬streekse belangen van een individu worden opgeofferd (zelfs de eigen fitness, de overlevings- of voortplantingskansen) ten gunste van anderen. A. is tegengesteld aan ...

Lees verder
2017
2022-11-30
Sociale psychologie

Sociale psychologie

altruïsme

Pro-sociaal gedrag dat gemotiveerd wordt door de wens om het welzijn van een ander te bevorderen, zonder dat daar enige beloning tegenover staat voor de gever of helper.

2016
2022-11-30
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Altruïsme

Gedrag dat iemand uitvoert ten gunste van een ander en ten koste van zichzelf Altruïstisch gedrag komt veel voor in de menselijke maatschappij. Mensen zijn vaak bereid om zonder eigenbelang of zelfs met aanzienlijke risico's voor hun eigen veiligheid anderen te helpen, denk aan het redden van een drenkeling, het opkomen voor een vriend in...

Lees verder
1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Altruïsme

[Fr. altruisme, van It. altrui = van een ander, van Lat. alteri huic = aan deze andere] gezindheid waarin men zijn handelwijze bepaald laat zijn door de belangen van de ander, onbaatzuchtigheid (tegenst.: egoïsme, z.a.).

1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Altruïsme

onbaatzuchtigheid; naastenliefde

1981
2022-11-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Altruïsme

(Lat. alter = de ander) is onbaatzuchtigheid. Men laat zijn handelwijze bepalen door de belangen van anderen. Het tegenovergestelde is egoïsme.

Lees verder
1965
2022-11-30
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

ALTRUÏSME

(Latijn: alter = de ander) is het zich aantrekken van het lot van zijn medemens. Altruïsme kennen wij als welwillendheid, behulpzaamheid en mensenliefde; het staat tegenover egoïsme.

1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Altruïsme

o., mensenliefde; toewijding voor zijn medemensen,

1955
2022-11-30
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ALTRUÏSME

is in het algemeen gesproken een levenshouding welke gekenmerkt wordt door een sterke gerichtheid op en een intense zorg voor de „ander”. Deze „ander” kan dan zijn ofwel God (de „Ander”) ofwel de medemens individueel en/of in gemeenschap. De katholieke ethiek met haar leer van de christelijke Gods- en naastenlief...

Lees verder
1952
2022-11-30
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Altruisme

altruïsme, mensenliefde.

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Altruïsme

(Fr.-Lat.), o., onbaatzuchtigheid, het leven voor anderen, het tegenovergestelde van egoïsme.

1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Altruïsme

ethische leer volgens welke slechts handelingen, die het welzijn van anderen dienen, zedeijke waarde hebben. Comte (1798-1857) beschouwt A. en egoïsme als gelijke oorspronkelijke drijfveren in de menselijke natuur; Spencer (1820-1903) neemt aan, dat het A. zich langzamerhand uit het egoïsme ontwikkeld heeft.

Lees verder
1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Altruïsme

is een term uit de Ethiek, die aanduidt, dat iemands gezindheid en handelwijze mede bepaald worden door de belangen van anderen (alteri) in tegenstelling tot egoïsme of zelfzucht, al kan ook het altruïsme zelf weer uiteindelijk eigen voordeel op het oog hebben (Spencer’s ego-altruïsme). Heymans verkiest daarom universalisme bov...

Lees verder
1939
2022-11-30
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Altruïsme

Egoïsme in anderen bevredigen.

1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

altruïsme

o. (Fr. fv. Lat. alter = een ander]: liefde voor anderen, mensenliefde, onbaatzuchtigheid); verg. egoïsme.

1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Altruïsme

onbaatzuchtigheid, tegengestelde van egoïsme, het zoeken van eigen belang.

1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Altruïsme

Altruïsme - (...

Lees verder
1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

altruïsme

(altru'ismə) o. [Lat. alter, andere] onbaatzuchtigheid. Tgst. egoïsme.