altruïsme betekenis & definitie

altruïsme - Gedrag waarbij de eigen recht¬streekse belangen van een individu worden opgeofferd (zelfs de eigen fitness, de overlevings- of voortplantingskansen) ten gunste van anderen. A. is tegengesteld aan egoïsme. In werkelijkheid kan a. - via de verwantenselectie - worden verklaard door de egoïstische eigenschappen van de genen die eraan ten grondslag liggen. A. dat gericht is op nauwe verwanten, wordt soms nepotisme genoemd.