Ritoïden betekenis & definitie

Ritoïden zijn ritueelachtige gewoonten. Ritoïden zijn gewoonten die nauwelijks als ritueel worden herkend. Ritueeltjes.

De zo noodzakelijke ochtendsigaret en de onmisbare borrel voor het avondeten zijn ritueelachtige gewoonten. Verstoring van de orde en regelmaat toont dat het behalve om nicotine en alcohol ook om zingeving en structuur in het leven gaat. Ons leven bestaat uit vele stilzwijgende rituelen. De wijze waarop we eten, naar ons werk gaan, ons opmaken, het zijn routines die de tijd vertragen en ons bestaan inhoud geven. Het zijn 'tacit rituals' met een verborgen betekenis.

Pubers ondergaan ritueelachtige overgangen naar adolescentie die nauwelijks nog als zodanig ervaren worden. Vroeger markeerde het breken van de stem of de eerste menstruatie de overgang. Deze klassieke gebeurtenissen werden als 'rite de passage' gevierd. Nu is het meer een kortdurend ritualisering van een fluïde moment van het eerste mobieltje, het eerste 'echte' feestje, zonder ouders met vakantie, alleen interrailen door Europa en zo meer. Het ritoïd als instant, momentaan of staccato symboolgebaar. Een levend en speels ritueeltje onder eigen regie. In zo'n uitgesmeerde periode van liminaliteit ontstaan ook nieuwe rituelen waarbij de adolescent zich aan halve mores onderwerpt of zich lichtvoetig overgeeft aan de groep met eigen lichaamstaal, quasi plechtigheden en soms bizarre ceremonieën.

Het woord ritoïden geeft betekenis aan ritueelachtige gewoonten die voor ons dagelijkse leven van belang zijn. Speelse gedragingen in de vorm van half ritueel / half gewoonte functioneren als motorolie in onze maatschappij. De wereld draait erop door.

Laatst bijgewerkt 19-04-2019