Zingeving betekenis & definitie

Zingeving is samen met anderen betekenis, inhoud, doel of richting aan het leven geven. Behalve zingevingssystemen als religies en godsdiensten bestaan er seculiere zingevingspraktijken zoals bijvoorbeeld werken en talenten ontplooien.

Zingeving op groepsniveau komt van buiten. Religies, godsdiensten etc. bieden collectieve zingeving. Levensbeschouwelijke zingeving is overwegend extern en meestal transcendentaal of 'verticaal' van karakter. In een seculiere context zorgen ideologieën en politieke stromingen voor zingeving. Ook weer van buiten maar meer 'horizontaal' van aard. Mensen zoeken zingeving in vele horizontale verbanden die het concrete bestaan overstijgen. Voorbeelden zijn gezin, werk, hobby, vrije tijdsbesteding en zo meer. Een collectief gedachtegoed kan zich soms tot een uiterst individuele zingeving verengen (bijvoorbeeld een veganist).

Zingeving op individueel niveau ontstaat van binnen uit. Op zoek naar betekenis, inhoud, doel of structuur in het leven. Na een crisisachtige fase in het leven heeft dat leven geen doel behalve zichzelf. Er is weinig connectiviteit en het leven is fragmentarisch met grote vrijblijvendheid. Op de markt van private zingeving vindt deze persoon troost in bijvoorbeeld consumeren, het 'eigen verhaal' , vrijwilligerswerk of vakanties. Dergelijke particuliere zingevingspraktijken compenseren het tijdelijke verlies aan identiteit. Anders geformuleerd: collectieve zingeving en individuele zingeving vormen beiden bouwstenen voor iemands identiteit.

Zingeving krijgt betekenis in zinvolle handelingen zoals bidden, spiritualiteit, politiek bedrijven, voor het milieu zorgen of als kunstenaar aan de weg timmeren. Deze zingeving in dagelijkse handelingen betreft zowel religieuze als seculiere zingeving. Indien zingeving in de praktijk ten nadele van anderen werkt, is het zaak serieus bij de inhoud van de zingeving stil te staan. Bijvoorbeeld in het geval van geweld.

Laatst bijgewerkt 22-05-2019