Zingeving betekenis & definitie

Samen met anderen, soms alleen betekenis, inhoud, doel of richting aan het leven geven. Behalve zingevingssystemen als religies en godsdiensten bestaan er seculiere zingevingspraktijken zoals bijvoorbeeld werken en talenten ontplooien.

Zingeving - collectief en individueel - komt van buiten of van binnen. Religies, godsdiensten etc. bieden collectieve zingeving. Levensbeschouwelijke zingeving is overwegend extern en meestal transcendentaal of 'verticaal' van karakter. Is de context seculier dan zorgen ideologieën en politieke stromingen voor zingeving. Eveneens van buiten maar meer 'horizontaal' van aard. Mensen zoeken vooral ook zingeving in horizontale verbanden die het eigen concrete bestaan overstijgen. Voorbeelden zijn gezin, werk, hobby, vrije tijdsbesteding en zo meer. Het gedachtegoed kan zich soms tot een uiterst individuele zingeving verengen (bijvoorbeeld een veganist).

Zingeving op individueel niveau ontstaat van binnen. Persoonlijk op zoek zijn naar meer structuur in het leven. Na een crisisachtige fase in het leven heeft dat leven geen doel behalve zichzelf. Er is weinig connectiviteit en het leven is fragmentarisch met grote vrijblijvendheid. Op de markt van private zingeving vindt deze persoon troost in bijvoorbeeld consumeren, het 'eigen verhaal' , vrijwilligerswerk of vakanties. Dergelijke particuliere zingevingspraktijken compenseren het tijdelijke verlies aan identiteit op basis van collectieve zingevingen. Anders geformuleerd: collectieve zingeving en individuele zingeving vormen beiden bouwstenen voor iemands identiteit.

Zingeving krijgt betekenis in zinvolle handelingen zoals bidden, spiritualiteit, politiek bedrijven, voor het milieu zorgen of als kunstenaar aan de weg timmeren. Deze reïficatie of verdinglijken van zingeving in dagelijkse handelingen betreft zowel religieuze als seculiere zingeving. Indien zingeving in de praktijk ten nadele van anderen werkt, is het zaak serieus bij de inhoud van de zingeving stil te staan. Bijvoorbeeld in het geval van geweld.

Laatst bijgewerkt 15-01-2018