Bidden betekenis & definitie

Een dagelijkse kortdurende religieuze handeling, alleen of gemeenschappelijk uitgevoerd. De gebedshouding is stilstaand, soms geknield, vaak met gesloten ogen en handen maken op voorgeschreven wijze gebaren. Tijdens het gebed wordt in stilte of hardop contact met Hogere Machten gezocht. Daarbij gaat het om een verzoek, soms om een dankbetuiging.

De praktijk van het bidden bestaat uit vast omschreven herhaalde handelingen waarbinnen het contact met God en Hogere Machten centraal staan. Het doel is dichter bij God te komen en om hulp in te roepen, vergeving of bijstand te vragen of dank te zeggen. Iedere dag een ogenblik stilstaan en volgens het ritueel van bidden dingen doen schept zingeving en orde in het leven. Bijvoorbeeld tafel- en avondgebed en bidden tijdens gebedsdiensten.

De wijze van bidden varieert per geloofsgemeenschap, religies en godsdiensten. Denk daarbij aan al of niet de traditionele oproep tot gebed, de gebedsrichting, in stilte, prevelend of hardop met of zonder formulier bidden, teksten reciteren, hulpmiddelen als gebedssnoeren en tijdens het bidden aan het gebaar van handen, vingers, armen en lichaam (buigen, knielen etc.). De procedurele en uiterlijke verschillen van bidden tussen godsdiensten zijn groot. Inhoudelijk gaat het steeds om hetzelfde.

Ook binnen spiritualiteit, een seculier iemand en de agnost kunnen tot bidden overgaan (alleen of samen). Het gebed is dan meer particulier dan godsdienstig. In de plaats van een formuliergebed een qua vorm en inhoud meer vrij gebed. Een minuut stilte komt in onze seculiere samenleving enigszins overeen met een vrij gebed.

Online bidden via online religie zijn private handelingen die de gevoelens van gemeenschappelijkheid ondersteunen. Zo klikken hindoes in diaspora hun tempel aan voor een exclusief gebed en virtueel offer.

Laatst bijgewerkt 06-12-2018