Blasfemie betekenis & definitie

Blasfemie is misbruik van Gods naam maken, kwaadspreken over God. Blasfemie zijn alle handelingen die tegen het geloof ingaan en daarmee onder een godsdienstig misdrijf vallen.

In landen met wetgeving op het terrein van blasfemie of godslastering gebruikt de meerderheid blasfemie-wetgeving voor de handhaving van orde en macht. Onder het mom van bescherming van het geloof worden individuele vrijheden beperkt waaronder de vrijheid van meningsuiting en expressie.

Blasfemie en apostasie of geloofsafval lopen in elkaar over met name als de gelovige meerderheid fundamentalistische trekken vertoont. De fundamentalist spreekt namens Hogere Machten en weet dus precies of van blasfemie sprake was. Hij beslist vervolgens over geloofsafval, eerwraak en zo meer.