Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 29-11-2021

Nicolaas

betekenis & definitie

1) de heilige, beschermheilige van Rusland, en ook de schutspatroon der kinderen, was geboortig uit Patera in Lycië, werd bisschop van Myra, bestreed de Arianen op het concilie van Nicea (325), werd vervolgd en in de gevangenis geworpen onder Diocletiaan en Licinius, en stierf omstr. 342. Zijn levenswandel was die van eenen heilige geweest, en had zich gekenmerkt door eene menigte mirakelen.

In de 6e eeuw begon men hem kerkelijk te vereeren, en Justinianus liet te Constantinopel eene aan N. toegewijde kerk bouwen; N.’s kerkelijke gedenkdag is 6 December.2) N., een andere heilige, leefde in de 7e eeuw, en was bisschop van Pinara in Lycië.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!