Wat is de betekenis van nicolaas?

2023-09-26
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

nicolaas

Van Gri. nikè 'overwinning' en laos 'volk', de naam betekent dus: 'overwinnaar met (of van) het volk', vergelijk voor deze betekenis Nicodemus. De Latijnse vorm is Nicolaus. In de Bijbele, in Handelingen 6, 5, komt de naam Nicolaus al voor als die van een van de zeven armenverzorgers. Zijn grote populariteit kreeg de naam in het Oosten en het Weste...

2023-09-26
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Nicolaas

Nicolaas - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

Direct toegang tot alle 11 resultaten over nicolaas?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-26
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Nicolaas

Bij Sint-Nicolaas is een eedformule, waarbij de heilige Nicolaas tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. In oudere teksten vinden wij vooral...

2023-09-26
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Nicolaas

m Van Gri. nikè 'overwinning' en laos 'volk', de naam betekent dus: 'overwinnaar met (of van) het volk’, vgl. voor deze betekenis Nicodemus. De Lat. vorm is Nicolaus. In Handelingen 6,5 komt de naam Nicolaus al voor als die van een van de zeven armenverzorgers. Zijn grote populariteit kreeg de naam in het Ooste...

2023-09-26
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

NICOLAAS

naam van 5 pausen en een tegenpaus: I (858-867); II (1058-1061); III (1277-1280); IV (1288-1292); V (tegenpaus, 1328-1330); V (14471455).

2023-09-26
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Nicolaas

naam v. eenige pausen, waarvan vooral bekend zijn: 1) N. I (9e eeuw), energiek strijder voor de rechten van den paus, R. Kath. heilige; feest, 13 Nov. 2) N. V (15e eeuw), humaan paus, grondlegger v/d Vaticaansche bibliotheek; verder een tweetal tsaren v. Rusland: 3) N. I (1796/1855), tijdens wiens leven de Dekabristenopstand en de Krim-oorlog pla...

2023-09-26
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Nicolaas

(niko'la:s) m. (...lazen) Niklaas.

2023-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Nicolaas

naam van een aantal pausen en vorsten. PAUSEN Nicolaas I, paus (858-867), heilige, ♱13.11.867 Rome; van Romeinse adel. Nicolaas verdedigde het pauselijk primaat, o.a. tegen Hinkmar van Reims.In 863 zette hij patriarch Fotios van Konstantinopel af. Hij was een sterke persoonlijkheid, die de pauselijke macht deed eerbiedigen.Nicolaas II, paus (1059&...

2023-09-26
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Nicolaas

grieksch: „volksoverwinnaar” Onder dezen naam vermelden wij: N. (Heilige) bisschop van Myra in Lycië, leefde in de 4de eeuw, werd onder Diocletianus gemarteld (303) en nam deel aan het Concilie van Nicea (325). Hij was vooral bekend door zijn groote naastenliefde en weldadigheid. Zijn reliquiën werden in 1087 van Myra overgebr...

2023-09-26
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Nicolaas

Nicolaas is een Grieksche naam, die Volksoverwinnaar beteekent. Van hen, die hem gedragen hebben, vermelden wij: Nicolaas de Wonderdoener, een van de voornaamste heiligen der Grieksch-Katholieke Kerk. Hij werd geboren te Patara in Lycië, zag zich als aartsbisschop van Myra ten tijde van keizer Licinius in den kerker geworpen, eerst onder Constantij...

2023-09-26
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Nicolaas

1) de heilige, beschermheilige van Rusland, en ook de schutspatroon der kinderen, was geboortig uit Patera in Lycië, werd bisschop van Myra, bestreed de Arianen op het concilie van Nicea (325), werd vervolgd en in de gevangenis geworpen onder Diocletiaan en Licinius, en stierf omstr. 342. Zijn levenswandel was die van eenen heilige geweest, en...