Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

GROENE KRUIS

betekenis & definitie

De eerste G.K.-vereniging in Frl. is 1901 vooral door het werk van P. de Vries Jzn. te Oosterend opgericht. In 1911 waren er al 100.

Momenteel zijn er 121 met bijna 104 000 leden. Sedert 1902 is er een prov.

Fr. vereniging.De plaatselijke verenigingen zorgen voor wijkverpleging en lenen verpleegartikelen uit, de prov. vereniging zorgt voor vervoer van patiënten, t.b.c.-bestrijding, kinderhygiëne, geslachtsziektenbestrijding, ontsmetting, reumatiek- en kankerbestrijding. Op de dorpen zijn veelal eigen G X'-gebouwen, waar tegelijk de wijkverpleegster woont en ook het magazijn en de consultatiebureaus zijn. De prov. vereniging heeft bureaus van t.b.c.-bestrijding te Lwd., Heerenveen, Dokkum, Harlingen, Sneek, Oosterwolde en Drachten, bureaus voor reumatiekbestrijding te Dokkum, Lwd., Sneek, Heerenveen en Drachten. De kankerbestrijding heeft geen consultatiebureaus. Behalve ziekten bestrijden wil het G.K. ook voorkomen (cursussen voor kinderhygiëne door districtverpleegsters, voorlichting van moeders in bijna 200 zuigelingen- en in ca. 40 kleuterconsultatiebureaus). In de kraamcentra te Lwd., Dokkum, Sneek, Heerenveen, Surhuisterveen, Oosterwolde en Harlingen worden de kraamverzorgsters opgeleid.

De kraamkliniek te Lwd. helpt ook mee.Hierookeenconsultatiebureau voor prenatale zorg. Op het gebied van de voeding wordt ook voorlichting gegeven. De kwaliteit van spijs en drank is in Frl. goed, maar aan de bereiding hapert het één en ander. Speciaal om het preventieve werk ijvert men voor wijkgebouwen, met consultatiebureaus.

Er is een tekort aan wijkverpleegsters. Frl. heeft er ten minste 130 nodig. Ook zijn er ca. 100 kraamverzorgsters te weinig, zodat 1/3 van de aanvragen moet worden afgewezen. Rijk, prov. en gemeenten steunen het werk van het G.K. in Frl., dat de vergelijking met de situatie elders kan doorstaan.