Wat is de betekenis van Groene kruis?

1958
2021-05-17
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

GROENE KRUIS

De eerste G.K.-vereniging in Frl. is 1901 vooral door het werk van P. de Vries Jzn. te Oosterend opgericht. In 1911 waren er al 100. Momenteel zijn er 121 met bijna 104 000 leden. Sedert 1902 is er een prov. Fr. vereniging.De plaatselijke verenigingen zorgen voor wijkverpleging en lenen verpleegartikelen uit, de prov. vereniging zorgt voor vervoer...

Lees verder
1955
2021-05-17
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

GROENE KRUIS

zie Kruisverenigingen.

1954
2021-05-17
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Groene Kruis

de Algemene Nederlandse Vereniging het Groene Kruis, de oudste en grootste landelijke kruisvereniging, welke niet tot een bepaalde godsdienstig politieke stroming behoort en waar in Noord-Holland het Witte Kruis toe behoort.

1949
2021-05-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Groene Kruis

zie Kruisverenigingen.

1933
2021-05-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Groene Kruis

Groene Kruis - → Kruisverenigingen (gekleurde).

1926
2021-05-17
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Groene kruis

„Het Groene kruis” is een vereeniging, die ligt op hygiënisch terrein met eerbiediging van ieders godsdienstige en staatkundige overtuiging. Zij stelt zich ten doel de bevordering der gezondheidsbelangen, door de verspreiding van kennis dienaangaande, de verbetering der ziekenverpleging in het algemeen, de bestrijding der tuberculo...

Lees verder