Rijk betekenis & definitie

Het duizendjarig (vrede)rijk, de periode van duizend jaar na de terugkeer van Jezus, gezien als periode van vrede en geluk.

In de Openbaring van Johannes wordt gesproken van het opsluiten van Satan voor duizend jaar bij de terugkeer van Christus; de martelaren en oprecht gelovigen staan dan uit de dood op en regeren samen met Christus duizend jaar lang. ‘De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen’ (Openbaring 20:5-6, NBV). Het duizendjarig (vrede)rijk (in bepaalde kringen ook wel millennium) is dan ook het zinnebeeld van een ideale toestand en periode -- maar niet als het Duizendjarig rijk dat nazi-Duitsland voor ogen stond.

Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Openbaring 20:6. Maer die andere doden en worden niet weder leuende, tot dat dusent iaer voleynt worden.

Gebruiksvoorbeeld: Zo werd dag in, dag uit het Duitse volk geïnfecteerd met het gif dat rassenhaat heet en dat zogenaamd een spontane ontlading vond in de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938, toen door het gehele ‘Duizendjarige Rijk’ Hitlers knokploegen (de SA) joodse ingezetenen in elkaar sloegen, hun woningen en zaken veranderden in ruïnes en de rode haan victorie lieten kraaien in hun godshuizen. (Meppeler Courant, sept. 1992)

Gebruiksvoorbeeld: [Over herinneringen die aan een na dertien jaar weer opgepakte tas verbonden waren:] De profetie zelf is foetsie en het duizendjarig rijk niet aangebroken. (N. Matsier, Gesloten huis, 1995 (1994), p. 158)

Gebruiksvoorbeeld: Sprekers van verschillende talen bestoken elkaar zo verbeten met bommen en wetten, dat we Europa voorlopig wel niet zullen zien veranderen in een taalkundig vrederijk, waarin het Servisch bij het Kroatisch zal verkeren en het Engels zich zal nederleggen bij het Frans. (Onze Taal, 1994, nr. 10)

Gepubliceerd op 11-05-2017