Lijdensweg betekenis & definitie

Lijdensweg, weg die Jezus aflegde naar Golgota; (fig.) periode waarin men veel pijn lijdt eer men sterft of veel moeite moet doorstaan eer men iets tot een einde kan brengen.

Deze samenstelling is niet uit de bijbel afkomstig. Letterlijk doelt het woord op de weg die Jezus aflegde naar Golgota, waar Hij werd gekruisigd en stierf -- waar zijn lijden plaatsvond (zie onder andere Matteüs 27). In het hedendaagse Nederlands wordt het woord gebruikt om de periode van (lichamelijk) lijden bij een ernstige (terminale) ziekte te beschrijven. Het woord wordt ook gebruikt ter aanduiding van minder ernstige fysieke (en geestelijke) belasting, om aan te geven hoe moeilijk, inspannend, of vervelend iets was. In het volgende citaat is het woord subtiel op beide manieren gebruikt: ‘De bewindsvrouw is afkomstig van de politieke partij die gedurende de lange lijdensweg van het euthanasiecompromis een duidelijk alternatief op tafel legde: [...]’ (NRC, nov. 1994). Zie ook Kruisweg.

Gebruiksvoorbeeld: Nadat we in het eerste kwartier met 3-0 achter kwamen, werd de resterende wedstrijd een lijdensweg. (NRC, okt. 1994)

Gebruiksvoorbeeld: Dan, op een avond, moe maar voldaan op bed liggend, voelt zij bij het betasten van haar borsten een knobbel die daar niet hoorde. [...] Dan begint hun lijdensweg; de onderzoeken, de gang langs de specialisten, klinieken en ziekenhuizen [...] (Provinciale Zeeuwse Courant, 12-7-1991)

Gepubliceerd op 11-05-2017