Golgota betekenis & definitie

Golgota, plaats waar Jezus de kruisdood stierf; ook genoemd als symbool van het lijden van Jezus, van het menselijk lijden of van het christendom.

De evangelisten Matteüs en Marcus noemen de plaats waar Jezus heen werd gevoerd om gekruisigd te worden, en geven daarbij uitleg van de betekenis van de naam: ‘Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd wordt, wat “schedelplaats” betekent’ (Matteüs 27:33, NBV). Hoewel slechts zelden met name in de bijbel genoemd, is deze naam als centrum van de lijdensgeschiedenis een van de bekendste bijbelse locaties.

Bijbelcitaat: Luikse Diatessaron (1291-1300), p. 264, 20-22. Ende alse Ihesus quam tire stat daer men die ondaedeghe plach te verdoene, die in hebreeuscher talen was ghenaemt Golgatha, daer hinc men Ihesum ane den cruce. (In de Deux-Aesbijbel (1562) Golgatha).

Gebruiksvoorbeeld: De kloof naar de ideale wereld is breed. Maar hij weet ook van een brug, of beter gezegd: van het feit dat de kloof gedempt zal worden. Het materiaal ervoor is op Golgotha beschikbaar gesteld. (Nederlands Dagblad, 25-1-1975)

Gebruiksvoorbeeld: Wat is de structuur van mens, dier, natuur? Is het het geheel of zijn het de delen? Bovendien, Wie ben ik en met hoevelen? Waar kom ik vandaan? Waarheen zal ik gaan? De vragen liggen open, maar waar waar ligt het antwoord besloten? Benares, Mekka, of Golgotha, of zijn het de genen van grootpapa...? (Meppeler Courant, apr. 1995)

Gebruiksvoorbeeld: [...] jodennamen in een kei / in dit land / van lila hei // golgotha met rente / gaat dit zien / in drente. (Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Nederland in 100 liedjes en gedichten, 1998 (Saul van Messel, Gieten/Gedenksteen, 1971, p. 61)

Gepubliceerd op 11-05-2017