Lamp betekenis & definitie

Een lamp voor iemands voet zijn, (fig.) een voorbeeld, richtsnoer, zijn voor iemand.

Deze weinig gebruikte uitdrukking vindt zijn herkomst in een van de Psalmen: ‘Uw regels geven mij inzicht, / daarom haat ik elk bedrieglijk pad. / Uw woord is een lamp voor mijn voet, / een licht op mijn pad’ (Psalmen 119:104-105, NBV). In deze psalm wordt de ‘heerlijkheid der wet’ (NBG-vertaling) bezongen. De symboliek is duidelijk: de wetten zijn de lamp die de wandelaar het juiste pad wijzen, ofwel: dat waarnaar de mens zich richt, zijn voorbeeld. Ook een mens kan een lamp voor iemands voet zijn.

Bijbelcitaat: Statenvertaling (1637), Psalmen 119:105. U woort is een lampe voor mijnen voet, ende een licht voor mijnen padt.

Gebruiksvoorbeeld: Is hij dan nú ook erg met Tomas verbonden? Met die rustige, oudere man die het leven kent en hem vaak met een kalme opmer¬king een lamp toeschuift. Je zou van Tomas kunnen zeggen dat hij een ‘lamp voor je voet is.’ (M. van Hoorn, Late lentewind, 1990 (1972), p. 222)

Gebruiksvoorbeeld: GELD, CROISSANT, KRANT: deze drie willekeurige woorden behels¬den een ogenblik lang al mijn wensen, hun samenhang en hun onderlinge rangschikking. Vanuit hun zekerheid kon ik het aandurven het huis te verlaten. Zij garandeerden de bodem waarop ik liep. Zij waren als een lamp voor mijn voet. (N. Matsier, Gesloten huis, 1995, p. 191)

Gepubliceerd op 11-05-2017