Wat is de betekenis van Lamp?

2020
2021-01-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

lamp

(19e eeuw, vero.) (Barg.) politieagent; onraad. Kijk ook onder lampe*. • Lamp , politieagent. (Onze Volkstaal. Deel 3. 1885. Alphabetische Woordenlijst van het Bargoensch) • Lamp, (barg.), politieagent. (Taco H. de Beer en E. Laurillard: Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen. 1899) • Naast smeris kent de spraakmaken...

Lees verder
2019
2021-01-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lamp

lamp - Zelfstandignaamwoord 1. een object dat gemaakt is om licht te geven Hij probeerde de lamp aan te zetten, maar de stroom was uitgeschakeld. 2. (elektronica) (verouderd) radiobuis Verwante begrippen tl-buis, verlichting

Lees verder
2018
2021-01-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

lamp

lamp - zelfstandig naamwoord 1. ding dat licht geeft als je hem aan doet ♢ we hebben een nieuwe lamp boven de tafel 1. wat een lampenpit is dat (TB) [vreemd figuur] 2. de lamp h...

Lees verder
2017
2021-01-18
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Lamp

Lamp - aan de lamp likken: zich schuldig maken aan een vergrijp, waarvoor men gestraft zal worden. Hierbij moet gedacht worden aan de uitdr. zich branden, zijn vingers (of handen) verbranden. Syn.: aan de pan likken. Vgl. ook het Bargoense woord voor politieagent: lamp, of in de Duitse Gaunersprache Laterne, Licht. Tegen de lamp lopen: een geheime...

Lees verder
2014
2021-01-18
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

lamp

in: het is huilen met de lamp voorover, ’t is armoe troef; het is misère (Wanneer de lampenolie bijna op was, hing men de lamp scheef): Als ik dat (geld) nou es over ’t hele jaar omsla, dan is ’t nog huilen met de lamp voorover, MENS1 36.

2002
2021-01-18
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Lamp

Een antieke olielamp komt veel voor op toegangshekken en grafmonumenten uit de negentiende eeuw. In de oudheid is de lamp een symbool van waakzaamheid in donkere uren. In de christelijke iconografie wordt er de volgende uitleg aangegeven: Johannes 8:12 (en Christus zeide:) 'Ik ben het Licht der wereld'; psalm 119:105, 'Uw woord is als een lamp voor...

Lees verder
2000
2021-01-18
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Lamp

Een lamp voor iemands voet zijn, (fig.) een voorbeeld, richtsnoer, zijn voor iemand. Deze weinig gebruikte uitdrukking vindt zijn herkomst in een van de Psalmen: ‘Uw regels geven mij inzicht, / daarom haat ik elk bedrieglijk pad. / Uw woord is een lamp voor mijn voet, / een licht op mijn pad’ (Psalmen 119:104-105, NBV). In deze psalm wordt de ‘heer...

Lees verder
1998
2021-01-18
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Lamp

zie ook het is vrijdag, de lamp hangt voorover. 1. de- is uit, onder wielrenners een slanguitdr. die gebruikt wordt m.b.t. iemand die aan het eind van zijn krachten is, die totaal kapot zit. Vgl. de bijbelse uitdr. geen olie meer in de lamp hebben ‘geen krachten meer hebben’ (naar Mat- teüs 25:1-13). Vgl. ook het lichtgaat uit/de lichtengaan uit....

Lees verder
1973
2021-01-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

lamp

v./m. (-en), 1. tot verlichting dienend voorwerp, in het algemeen bestaande uit een huisje, kastje of ballon, waarin iets brandt of gloeit: boven de tafel hangt de een staande een elektrische -, zowel het gehele samenstel als de ballon met de gloeidraad (➝gloeilamp) of ander binnenwerk; (fig.) de grote gaat uit, de zon gaat onder; de hangt, staat s...

Lees verder
1972
2021-01-18
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Lamp

v./m. (-en), lichtuitstralend voorwerp. © De gewone gloeilamp heeft een relatief korte levensduur van ca. 1000 branduren, terwijl ook het energieverbruik aan de hoge kant is (lichtopbrengst 9-20 lm/W). De gewone TL-lamp is veel zuiniger, maar geeft ‘ongezellig’ licht, terwijl de buis-vorm ongeschikt is voor toepassing in de gewone...

Lees verder
1950
2021-01-18
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Lamp

v. (-en), 1. tot verlichting dienend voorwerp, in het alg. bestaande uit een huisje, kastje of ballon, waarin iets brandt of gloeit: boven de tafel hangt de lamp ; een staande lamp ; een electrische lamp, zowel het gehele samenstel als de ballon met de gloeidraad; olie in de lamp doen, ook fig. (Zuidn.) voor: eten; de...

Lees verder
1949
2021-01-18
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

lamp

politie; onraad. Tegen de lamp lopen.

1949
2021-01-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Lamp

(Lat. lampas, fakkel), verlichtingstoestel. In haar meest primitieve vorm een met olie gevuld schaaltje met tuit, waardoor een wollen draad liep, die werd aangestoken. Ca 1850 volgde de petroleumlamp, in 20e eeuw grotendeels vervangen door gas- en electrische lampen.

Lees verder
1933
2021-01-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Lamp

Men onderscheidt: a) lampen voor vloeibare brandstof; b) lampen voor gasvormige brandstof (➝Gasverlichting); c) lampen voor electriciteit (➝Verlichting). De l. in de voorhistorische tijden werden meestal uit steen gehouwen. Van belang is de groep Grieksche en Romeinsche lampjes: zij waren rond of ovaal, van gebakken aarde, brons of edelmetaal, e...

Lees verder
1914
2021-01-18
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

lamp

lamp - v., (argot), politie, onraad ; „tegen de lamp loopen”.

1898
2021-01-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Lamp

LAMP, v. (-en), werktuig dat dient ter verlichting staande lamp; hanglamp; petroleumlamp, gaslamp; olie in de lamp doen, (fig.) (Zuidn.) eten; — de lamp aansteken; — (R. K.) de eeuwige lamp, die steeds brandt voor het hoofdaltaar; (fig.) dat riekt naar de lamp, aan dit (letterkundig) werk is veel tijd besteed, het draagt sporen van met...

Lees verder