Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Gepubliceerd op 11-05-2017

Geven

betekenis & definitie

Het is zaliger of beter te geven dan te ontvangen, men is uiteindelijk beter af als men veel weggeeft dan als men rijkdom verwerft.

In Handelingen 20:35 bepleit Paulus onbaatzuchtigheid en de zorg voor de zwakken. Hij citeert daarbij Jezus, die gezegd zou hebben: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’ (NGB-vertaling; in de NBVluidt de uitspraak: Geven maakt gelukkiger dan ontvangen). In de evangeliën zijn deze woorden niet bewaard.

Bijbelcitaat: Statenvertaling (1637), Handelingen 20:35. Ick hebbe u in allen getoont, dat men alsoo arbeydende de swacke moet opnemen, ende gedencken aen de woorden des Heeren Jesu, dat hy geseght heeft, Het is saliger te geven dan te ontfangen. (De Liesveldtbijbel (1526) heeft: Gheuen es saliger dan ontfaen.)

Gebruiksvoorbeeld: Wij zullen geen gekke dingen doen. Dat geld gaat terug naar de gemeenschap, ook als een stukje zelfbescherming. Het is beter te geven dan te ontvangen. (NRC, dec. 1994)