Knie betekenis & definitie

Slappe knieën, gebrek aan daadkracht of wilskracht.

De bijbelplaats waar deze uitdrukking waarschijnlijk aan ontleend is, luidt, in de woorden van de Statenvertaling: de trage handen, ende de slappe knien (Hebreeën 12:12). De passage moet ongetwijfeld figuurlijk geduid worden; zij maakt deel uit van een hoofdstuk over ‘voorbeeldig geloof’. In onze tijd laat men het eerste deel van de oorspronkelijke uitspraak weg, en beperkt men zich tot de slappe knieën; in oudere taalfasen treffen we de trage handen ook nog aan.

Bijbelcitaat: Deux-Aesbijbel (1562), Hebreeën 12:12. Daerom recht weder op de traghe handen, ende slappe knyen.

Gebruiksvoorbeeld: Drie jaar lang werkten negen taalkundigen aan een verbetering van de voorkeurspelling, maar uiteindelijk blijft bijna alles bij het oude. Over de wereldvreemdheid van de commissie, de slappe knieën van de ministers en de wonderoren van de VVD: de geschiedenis van een verandering waardoor er niets verandert. (Onze Taal, 1994, nr. 5)

Gebruiksvoorbeeld: Ik ga ervan uit dat de staatssecretaris zijn wetsvoorstel hier gaat verdedigen. Onlangs

hebben wij hem op dit punt een wasbeurtje moeten geven. Ik ga ervan uit dat hij niet opnieuw slappe knieën vertoont. (Tweede Kamer, nov. 1995)

Gepubliceerd op 11-05-2017