Wat is de betekenis van Zuren?

2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zuren

zuren - Werkwoord 1. zuur (doen) worden Wat in 't zout ligt, zuurt niet. zuren - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord zuur

Lees verder
1981
2023-01-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

zuren

Oorspronkelijk bedoelde men hiermee stoffen die zuur smaken, b.v. azijnzuur. Deze verbindingen bevatten waterstof, die men door onedele metalen kan vervangen; de waterstof ontwijkt dan als gas. Daarom noemde men alle verbindingen die deze eigenschap bezitten zuren; tenminste als hun oplossingen in water lakmoes rood kleuren. Deze roodkleuring bewee...

Lees verder
1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

zuren

(zuurde, heeft en is gezuurd), 1. zuur maken: het deeg —; 2. zuur worden: het bier begint te —; 3. (mijnbouw) het stimuleren en reinigen door middel van een zuur van een uit kalksteenof dolomietlagen olieproducerende put. (e) Voor het zuren van een aardolieput wordt gewoonlijk zoutzuur gebruikt, waaraan een corrosiewerend additief is...

Lees verder
1950
2023-01-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Zuren

(zuurde, heeft en is gezuurd), 1. zuur maken : het deeg zuren ; 2. zuur worden : het bier begint te zuren ; — zegsw. : het is nog niet in het vat waarin het zuren moet, de zaak is nog niet ten einde, er kan nog heel wat gebeuren.

Lees verder
1937
2023-01-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

zuren

zuurde, h. (1), i. (2) gezuurd (zuur 1 maken, 2 worden): 1 het deeg zuren; 2 die haring moet eerst nog zuren, goed in het zuur liggen; zegsw. zie v a t II, 1.

Lees verder
1933
2023-01-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Zuren

i/d scheik. verbindingen, die, opgelost in water waterstof → ionen afsplitsen. Kunnen in vasten, vloeibaren of gasvormigen toestand voork. Sterke z. geven een groote hoeveelheid waterstof-ionen zwakke weinig. Bijzondere eigenschappen v. z. zijn: de zure smaak en de reactie met sommige kleurstoffen (→ lakmoes). Zij vormen met basen zouten.

Lees verder
1930
2023-01-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

zuren

('zu:rən) (zuurde, gezuurd) 1. (heeft) zuur maken : een deeg –. 2. (is) zuur worden : het bier is aan ’t –. →: vat.

Lees verder
1929
2023-01-29
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Zuren

een reeks van chemische verbindingen, gekenmerkt door een zuren smaak en door de eigenschap om blauw, lakmoespapier en violenstroop rood te kleuren. Alle zuren bevatten één of meer atomen waterstof, die door een metaal kunnen vervangen worden, waardoor zouten ontstaan; daarbij verdwijnen de zure eigenschappen geheel of gedeeltelijk. I...

Lees verder
1916
2023-01-29
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Zuren

Zijn verschillende scheikundige verbindingen die, onder anderen lakmoespapier rood kleuren, allen waterstof bevatten, een zuren, bitteren en zeer bijtenden smaak hebben en met metalen, metaaloxyden of hydroxyden samengebracht zouten vormen.

1916
2023-01-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Zuren

Zuren - organische, zie CARBONZUREN.

1908
2023-01-29
Vivat

Schrijver op Ensie

Zuren

een reeks van chemische verbindingen, gekenmerkt door een zuren smaak en door de eigenschap om blauw lakmoespapier en violenstroop rood te kleuren. Alle zuren bevatten één of meer atomen waterstof, die door een metaal kunnen vervangen worden. Deze waterstof is óf met een element (chloor, broom, jood, enz.) óf met een gro...

Lees verder
1898
2023-01-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Zuren

Het begrip zuren heeft 2 verschillende betekenissen: 1. zuren - ZUREN - 1. ZUREN, (zuurde, heeft gezuurd), (gew.) zeuren; in het spel bedriegen. 2. zuren - ZUREN, (zuurde, heeft gezuurd), zuur maken: het deeg zuren; zuur worden: het bier begint te zuren ; (spr.) het is nog niet in het vaatje, waarin het zuren moet, de zaak is nog niet ten einde,...

Lees verder
1870
2023-01-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Zuren

Zuren zijn scheikundige verbindingen van een enkelvoudig of zamengesteld electro-negatief radicaal met waterstof. Met bases vormen zij zouten, maar zij bezitten niet altijd de eigenschap van de meest bekende zuren, namelijk dat zij een zuren smaak hebben en zuur reagéren (blaauw lakmoespapier rood kleuren). Het kiezelzuur bijv. is in vasten toestan...

Lees verder
1864
2023-01-29
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Zuren

Zuren, bw. ow. gel. (ik zuurde, heb gezuurd), zuur maken, - worden; (fig.) het is nog niet in het vaatje waarin het moet -, de zaak loopt (marcheert) nog niet. *...RING, v. gmv. het zuren; soort moeskruid; -saus, saus met zuring toebereid; -zout, zek. chemische zamenstelling.

Lees verder