Wat is de betekenis van Ziekte?

2023-11-30
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Ziekte

Ziekte is datgene wat de oorzaak is van het feit dat iemand ziek is. Het is de afwezigheid van gezondheid, een storing van één of meer van de organen. Er zijn heel veel soorten ziekten, variërend van onschuldige aandoeningen tot ernstige en levensbedreigende aandoeningen. Voorbeelden van minder ernstig tot zeer ernstig zijn: verk...

2023-11-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ziekte

ziekte - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch): een gezondheidsprobleem Deze ziekte is goed te genezen. ziekte - Werkwoord 1. enkelvoud verleden tijd van zieken ♢Ik ziekte ♢Jij ziekte ...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ziekte

ziekte - zelfstandig naamwoord uitspraak: ziek-te 1. het lichamelijk niet in orde zijn ♢ de dokters weten niet wat de oorzaak is van zijn ziekte 1. een gezonde ziekte [zwangerschap] ...

2023-11-30
Birgit Govers

Master student at Radboud Universiteit Nijmegen

Ziekte

In de Nederlandse taal kunnen aan het woord 'ziek' verschillende betekenissen worden gegeven: dit maakt het Nederlandse woord 'ziek' een beperkt begrip. De betekenis van 'ziek zijn' is beter te begrijpen wanneer je naar de Engelse taal kijkt. In het Engels zijn er 3 verschillende woorden voor 'ziek zijn': disease, illness en sickness. Je kunt het b...

2023-11-30
Diagnostische vaardigheden termen

Markus van Alphen (2014)

Ziekte

Ziekte - een toestand waarin de (geestelijke) gezondheid is verstoord.

2023-11-30
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

ziekte

Dat iets in je lichaam of in je geest niet goed werkt. Hierdoor wordt je gezondheid vroeg of laat minder. Het woord ‘ziekte’ heeft twee meervoudsvormen: ‘ziektes’ (spreektaal) en ‘ziekten’ (schrijftaal). Dit boek is geschreven, niet gesproken. Toch gebruiken wij hier overal de spreektaalvorm, met een ‘-s’. Dat leest plezieriger voor veel mensen....

2023-11-30
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Ziekte

Wijst altijd op een gemis in het gemoedsleven. Wie iets aan z’n hart heeft, heeft misschien problemen op het gevoelsmatige vlak. Wie oogklachten heeft, zou in de waaktoestand een bepaalde persoon eens met andere ogen moeten bekijken. Maag-- of darmklachten wijzen op iets, wat eerst nog verwerkt moet worden, voordat men het in het reine kan br...

2023-11-30
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Ziekte

zie ook Engelse ziekte: 1. als de-, erg, ontzettend. Informele uitdr., gebruikt ter intensivering. Vgl. als de nete(n); als depieten. De kapitein knijpt ’em voor die brigges as de ziekte. (A.M. de Jong: Frank van Wezels roemruchte jaren, 1928) Marlous is natuurlijk niet zo dom om de eerlijke dekschalen in de krant van Lex te verpakken, want die g...

2023-11-30
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

ziekte

In de 16de en 17de eeuw kwam de verwensing krijg de razende ziekte! voor. De letterlijke betekenis van die ziekte was ‘krankzinnigheid’. Met de verwensing drukte men woede, minachting en verontwaardiging uit. Wellicht was de betekenis zoveel als ‘barst, rot op’. Andere verwensingen, die wij in De Hunnen [1983]...

2023-11-30
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

ziekte

ziekte - Een toestand van slechte gezondheid, het hebben van een ziekte, aandoening of ander slecht functioneren van de geest of het lichaam.

2023-11-30
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Ziekte

is de toestand waarin het lichaam geraakt, wanneer het reageert op van buiten komende nadelige invloeden. Door zelfwerkzame regelmechanismen kan het lichaam de schadelijke invloeden afweren, neutraliseren en onschadelijk maken (zie Afweermechanismen). Bloedstolling, genezing van wonden, ontsteking zijn dergelijke processen. Via het genezingsproces...

2023-11-30
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

ziekte

: de ziekte, (veroud.) lepra. Wat deert u, Mathilde? vroeg de oude doktor. Ik heb de ziekte! was het antwoord (van Schaick 1866: 215; enige vindpl.).-Etym.: Vgl. de naam in S: takroe-siki (takroe = slecht; siki = ziekte). -Syn. boasie, kokobe. -Zie ook: ex-Hansenpatiënt.

2023-11-30
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

ZIEKTE

is een proces, waardoor het bestaan van de mens in meerdere of mindere mate bedreigd wordt. Door het woord „proces” wordt aangegeven, dat in de ziekte krachten aan het werk zijn, welke een dynamisch karakter aan het gebeuren geven, zulks in tegenstelling tot de „kwaal”,welke van een stationnair op één hoogte bl...

2023-11-30
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Ziekte

morbus, een proces, waarbij het functionele evenwicht van lichaam en/of geest verstoord is en waarbij lichaam en geest er naar streven dit evenwicht te herstellen of een nieuw evenwicht tot stand te brengen. vgl. gebrek.

2023-11-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Ziekte

s., sykt(m)e, sjocht(m)e; rondgaande —, jacht, omgong; korte, niet ernstige —, hurrel.

2023-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ziekte

v. (-n), 1. toestand van ziek-zijn: tijdens zijn ziekte ; in geval van ziekte ; 2. elk der bijzondere vormen waarin het ziek-zijn zich voordoet: een besmettelijke, ongeneeslijke, dodelijke ziekte; een ziekte onder de leden hebben;vallende ziekte, epilepsie; — Engelse ziekte, zie Engels ; — (p...

2023-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ZIEKTE

is volgens het gewone spraakgebruik het tegendeel van gezondheid. Ziekte is een van die algemeen bekende begrippen, die zich niet op alleszins bevredigende wijze laten definiëren. Ook practisch zijn de grenzen tussen gezondheid en ziekte niet scherp te trekken. Wij spreken van ziekte, als er stoornissen zijn in het harmonische geheel der leven...

2023-11-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

ziekte

v. ziekten (het ziek-zijn, storing in de werking van een of meer der organen): een besmettelijke ziekte; een dodelijke ziekte, die met de dood eindigt; in tijden van ziekte; wegens ziekte; vallende ziekte; een slepende ziekte; de Engelse ziekte, zie ald.; een ziekte van de nieren; een ziekte onder de leden hebben; de ziekte der geleerden, a) oversp...

2023-11-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Ziekte

Iedere afwijking in het regelmatig beloop der levensuitingen is een ziekte,hetzij de afwijking meer plotseling (acuut) optreedt, hetzij ze een meer slepend (chronisch) verloop heeft. Oogenschijnlijk moge een ziekte zich voordoen als beperkt tot één orgaan, dit is inderdaad slechts schijn; in feite grijpt iedere plaatselijk begonnen af...

2023-11-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

ziekte

v. (-n) 1. Eig. storing in de werking der organen, het ziek zijn: aan een lijden, sterven; een besmettelijke, dodelijke, (on)geneeslijke, slepende -; land-, volksziekte; afwezig wegens -; -n van het vee, van de planten; een der ziel; Engelse -. Gez. de der geleerden, overspanning met uitputting van geheel het gestel of naam van een gedicht van Bi...