Wat is de betekenis van Winst?

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
Studie begrippenlijst

Bijlesnetwerk (2017)

Winst

Winst van een bedrijf is het positieve verschil tussen omzet en kosten. Een bedrijf zal over het algemeen proberen zoveel mogelijk winst te maken. In het geval van winstmaximalisatie geldt dat er wordt geproduceerd totdat de marginale winst 0 bedraagt. Oftewel: MO = MK. Er is dan maximale winst omdat er over het vorige product nog winst werd gemaak...

2024-05-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

winst

winst - zelfstandig naamwoord 1. bedrag dat je overhoudt na aftrek van de kosten ♢ hoeveel winst heeft dit bedrijf gemaakt? 1. hij verkoopt die kast met winst [hij verdient eraan] ...

2024-05-21
Begrippenlijst Beleggen

Ensie (2016)

Winst

De winst van een onderneming is het positieve verschil tussen de omzet en de kosten van een onderneming. Ondernemingen met aandelen keren een deel van de winst uit aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Ook kan de winst gebruikt worden om de onderneming uit te breiden. Voor aandeelhouders is de winst van een onderneming dus erg belangrijk,...

2024-05-21
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Winst

Opbrengst boven de bestede kosten, onder te verdelen in: 1. brutowinst: verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs; 2. nettowinst: het uiteindelijke verschil tussen alle opbrengsten en kosten na aftrek van belastingen.

2024-05-21
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Winst

Opbrengsten minus kosten.

2024-05-21
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

winst

winst - Vaak gebruikt in plaats van nettowinst: de omzet van een bedrijf minus alle kosten zoals rente, belastingen, afschrijvingen, reorganisatievoorzieningen et cetera.

2024-05-21
Nederlandse economie begrippen

Centraal bureau voor de Statistiek (2003)

Winst

Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van ondernemingen, exclusief bijzondere baten en lasten. Winst kan worden gedefinieerd vóór en na aftrek van belastingen. De ingehouden winst is gelijk aan de winst na belasting en na winstuitkeringen.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Winst

Winst in een droom heeft nagenoeg niets met financieel succes te maken (zelfs al dromen we over het winnen van geld of een prijs in de lotto), maar symboliseert nagenoeg altijd ideële dingen zoals een nieuwe vriendschap, een hartstochtelijke liefde, of geluk in de familie.