Wat is de betekenis van Winstbewijs?

2007
2021-03-01
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Winstbewijs

Een winstbewijs is een waardepapier dat recht geeft op een bepaald aandeel in de winst van een onderneming zonder dat sprake is van een aandeel in het kapitaal.

2003
2021-03-01
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

winstbewijs

winstbewijs - Een verhandelbaar schriftelijk bewijs dat recht geeft op een bepaald deel van de winst van een bedrijf. Een winstbewijs kan worden vergeleken met een aandeel maar geeft geen stemrecht. Zie ook oprichtersbewijs.

1973
2021-03-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

winstbewijs

o. (-wijzen), bewijs van deelgerechtigdheid in de winst van een vennootschap. (e) De uitgifte van winstbewijzen kan op diverse gronden geschieden; zij kunnen b.v. aan leden van het personeel worden uitgereikt om hen boven de vaste beloning in de winsten te laten delen. Dienen winstbewijzen als beloning voor diensten bij de oprichting van de vennoot...

Lees verder
1950
2021-03-01
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Winstbewijs

o. (...wijzen), een soort van preferent aandeel, meest in verband met reorganisatie, action de jouissance.

1949
2021-03-01
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Winstbewijs

waardepapier zonder nominale waarde, dat door een N.V. naast de aandelen kan worden uitgegeven. Geeft recht op aandeel in de winst en soms ook van het overschot bij liquidatie.

1940
2021-03-01
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Winstbewijs

zie: Aandeel.