Winst betekenis & definitie

De winst van een onderneming is het positieve verschil tussen de omzet en de kosten van een onderneming. Ondernemingen met aandelen keren een deel van de winst uit aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Ook kan de winst gebruikt worden om de onderneming uit te breiden.

Voor aandeelhouders is de winst van een onderneming dus erg belangrijk, want de omvang van de winst bepaalt het rendement dat over de aandelen behaalt wordt. Naast de verkoop van de aandelen is de winstuitkering de enige manier waarop een belegger geld kan verdienen met aandelen.

De winst van een onderneming wordt bepaalt door de omzet minus de kosten die het bedrijf heeft gemaakt. Een voorbeeld van de kosten zijn de afschrijvingen op de kapitaalgoederen, belastingen en de uitkeringen aan preferente aandelen. De winst voor aftrek van belasting heet de fiscale winst. Het bedrag dat overblijft nadat de belastingen betaald zijn heet de economische winst. Dit is de winst die (voor een deel) uitgekeerd wordt aan aandeelhouders.

Aandeelhouders ontvangen winst omdat ze het bedrijf voorzien van kapitaal. Wanneer het risico dat het bedrijf hier slecht mee omgaat laag is leidt tot een lagere winstuitkering. Bij een hoger risico is het gebruikelijk dat aandeelhouders een hogere winstuitkering krijgen. In dat geval bestaat er namelijk een kans dat het kapitaal van het bedrijf verdampt, waardoor de aandeelhouders hun investering niet terugkrijgen. Voor dit hogere risico krijgen ze meer winst uitgekeerd. Bij kleinere bedrijven is er vaak geen sprake van aandeelhouders. In dat geval wordt winst gezien als een vergoeding voor de geleverde arbeid.

De winst van een bedrijf wordt per aandeel uitgekeerd. Deze winst wordt berekend door de totale winst te delen door het aantal uitstaande aandelen. Hoe meer aandelen een aandeelhouder dan heeft, hoe meer winst er gemaakt wordt.