Wat is de betekenis van Winst- en verliesrekening?

2018
2021-01-26
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Winst- en verliesrekening

Periodiek opgemaakt overzicht van winst en verlies, dat deel uitmaakt van de jaarrekening.

2016
2021-01-26
Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening is een overzicht van alle kosten en opbrengsten die een instelling maakt tijdens een bepaalde periode of voor een bepaald project. De winst- en verliesrekening is een onderdeel van de jaarrekening. Instellingen zoals ondernemingen, (semi)overheidsinstanties, stichtingen en verenigingen maken geregeld een winst- en verl...

Lees verder
2005
2021-01-26
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Winst- en verliesrekening

Zie Resultatenrekening.

2003
2021-01-26
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

winst- en verliesrekening

winst- en verliesrekening - Verplicht onderdeel van de jaarrekening die een bedrijf moet opstellen, waarin een overzicht staat van inkomsten en uitgaven met als laatste gegegeven de winst of het verlies van een bedrijf.

1933
2021-01-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Winst- en verliesrekening

→ Verlies- en Winstrekening.

1916
2021-01-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening - rekening, waarop zoowel de bruto winsten als de onkosten van een bedrijf worden geboekt, ten einde de netto winst te leeren kennen. Afschrijvingen en reserves worden in den regel niet ten laste dezer rekening gebracht.