Wat is de betekenis van Winst- en verliesrekening?

2024-04-18
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Winst- en verliesrekening

Periodiek opgemaakt overzicht van winst en verlies, dat deel uitmaakt van de jaarrekening.

2024-04-18
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening is een overzicht van alle kosten en opbrengsten die een instelling maakt tijdens een bepaalde periode of voor een bepaald project. De winst- en verliesrekening is een onderdeel van de jaarrekening. Instellingen zoals ondernemingen, (semi)overheidsinstanties, stichtingen en verenigingen maken geregeld een winst- en verl...

2024-04-18
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Winst- en verliesrekening

Zie Resultatenrekening.

2024-04-18
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

winst- en verliesrekening

winst- en verliesrekening - Verplicht onderdeel van de jaarrekening die een bedrijf moet opstellen, waarin een overzicht staat van inkomsten en uitgaven met als laatste gegegeven de winst of het verlies van een bedrijf.

2024-04-18
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

winst- en verliesrekening

v. (het berekenen van winst en verlies; afdeling van het handelsrekenen; rekening in het grootboek, waarbij de geldelijke voor- en nadelen worden verantwoord).

2024-04-18
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Winst- en verliesrekening

→ Verlies- en Winstrekening.

2024-04-18
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening - rekening, waarop zoowel de bruto winsten als de onkosten van een bedrijf worden geboekt, ten einde de netto winst te leeren kennen. Afschrijvingen en reserves worden in den regel niet ten laste dezer rekening gebracht.