Winst betekenis & definitie

Winst van een bedrijf is het positieve verschil tussen omzet en kosten.

Een bedrijf zal over het algemeen proberen zoveel mogelijk winst te maken. In het geval van winstmaximalisatie geldt dat er wordt geproduceerd totdat de marginale winst 0 bedraagt. Oftewel: MO = MK. Er is dan maximale winst omdat er over het vorige product nog winst werd gemaakt en over het volgende verkochte product verlies zal worden gemaakt. MO = MK geeft de hoeveelheid aan waarop de winst maximaal is. Je zult de prijs dan vinden door de GO bij die hoeveelheid op te zoeken.

• Totale Winst (TW) = TO-TK of TW=GW*Q
• Gemiddelde Winst (GW) = TW/q of GW=GO-GTK
Je kunt dus van bijvoorbeeld GO en GTK naar de totale winst gaan als je de Q weet.