Wat is de betekenis van Steen der Wijzen?

2022
2023-01-29
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Steen der Wijzen

De Steen der Wijzen (Latijn: lapis philosophorum; Grieks: chrysopoeia) is een legendarische alchemistische substantie die in staat zou zijn om gewone metalen in goud te veranderen. Lange tijd was het vervaardigen van de steen der wijzen het voornaamste doel van de westerse alchemie. Soms wordt de hij ook als levenselixer voorgesteld waaraan verjong...

Lees verder
2000
2023-01-29
Bijgeloof

Lexicon van het Bijgeloof

Steen der wijzen

→ Goud, → Kwikzilver.

1981
2023-01-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

steen der wijzen

zie alchimie.

1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

steen der wijzen

stof die de alchemisten in staat moest stellen van onedele metalen goud te maken. →alchemie.

1949
2023-01-29
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Steen der wijzen

wondermiddel waarnaar de alchimisten tevergeefs gezocht hebben. Het zou onedele metalen in goud kunnen veranderen.

1947
2023-01-29
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Steen der wijzen

of Magisterium, eigenl. meesterstof, was het doel, waarop alle pogingen der alchemisten gericht waren: hij, die de Steen der Wijzen wist te bereiden, kon daarmede alle onedele metalen tot goud maken, alle kwalen genezen (panacee) en zich een eindeloze jeugd verzekeren. Later werd aan sommige pharmaceutisch werkzame praeparaten ook wel...

Lees verder
1937
2023-01-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

steen der wijzen

zie steen (II.1.)

1937
2023-01-29
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Steen der Wijzen

In de Middeleeuwen verstond men hieronder een geheimzinnige stof, die in staat zou zijn, metalen in goud te veranderen. Zij, die naar dezen steen zochten, heetten alchymisten. Wie in de kunst, welke de „Zwarte Kunst” heette, was ingewijd, heette „adept”. Men stelde zich toen voor, dat de metalen ziek waren en dat de steen (o...

Lees verder
1936
2023-01-29
Occult

Occult woordenboekje

Steen der wijzen

alchemistisch poeder, om het ene metaal in het andere te doen overgaan.

1933
2023-01-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Steen der wijzen

middel, waardoor de alchimisten hoopten (ook wel beweerden) onedele metalen te kunnen veranderen in goud; nooit nauwkeurig omschreven, wijl niet bestaand.

1933
2023-01-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Steen der Wijzen

Het wondermiddel, waarnaar door alle eeuwen heen reeds alle ➝ alchemisten gezocht hebben en waarmede zij onedele metalen in goud hoopten te kunnen veranderen. Hoewel velen dezer zoekers te goeder trouw geweest zijn, staat liet vast, dat de zucht naar roem of rijkdom anderen er toe gebracht heeft om den s. voor bedrog te misbruiken. Nu eens vindt me...

Lees verder
1928
2023-01-29
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Steen der Wijzen

In het artikel „Alchemie” staat vermeld, dat de oude alchemisten poogden langs scheikundigen weg niet-edele metalen, zoals lood of koper, in goud te veranderen. Zij zochten een oerstof, waaruit zij door het zgn. magisterium edele metalen wilden maken: den steen der wijzen. Tegenwoordig is men op grond van de experimenteel verrichte atoo...

Lees verder
1926
2023-01-29
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Steen der wijzen

In de Alchemie vooral het middel, dat in staat stelde onedele metalen in edele te veranderen. Er werden ook wel andere eigenschappen aan toegekend, o.m. die om het leven te verlengen. De bereiding van dit wonderbare middel wordt als het groote werk, magnum opus, beschreven, doch steeds op zoodanige wijze, dat anderen, die geen adepten waren, het ni...

Lees verder
1916
2023-01-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Steen der wijzen

Steen der wijzen - in de alchemie vooral het middel, dat in staat stelde onedele metalen in edele te veranderen en daardoor een van de voornaamste doeleinden van het alchemistisch zoeken. De onduidelijkheid van de alchemistische beschrijvingen maakt, dat ook allerlei andere eigenschappen er aan werden toegeschreven en dus ook de eigenschap om het l...

Lees verder
1908
2023-01-29
Vivat

Schrijver op Ensie

Steen der wijzen

een stof of een middel, waarnaar de alchemisten zochten en dat het vermogen moest bezitten om onedele metalen in edele te veranderen.

1844
2023-01-29
vrijmetselaren

Woordenboek voor vrijmetselaren, 1844

Steen der Wijzen

STEEN DER WIJZEN. (De) Lapisphilosophorum. Dezen te vinden was altijd eene hoofdbezigheid der Alchemisten. Zij streefden hoofdzakelijk naar de ontdekking van middelen, tegen alle krankheden der menschen, en om hun leven jeugdiger te maken en te verlengen. De steen der wijzen speelde vooral vroeger eene groote rol in de hermetiesche V M Zie ALCHEMIE...

Lees verder