Wat is de betekenis van Walther von der Vogelweide?

1985
2022-01-24
Lexicon Internationale auteurs

Josien Moerman

Walther von der vogelweide

(ca. 1170- ca. 1230) Vermoedelijk uit Neder-Oostenrijk afkomstige Minnesänger, verbleef van ca. 1190-'98 aan het Weense hof en kreeg in 1220 een klein leengoed in de omgeving van Würzburg. Van hem zijn ca. 100 hoofse gedichten overgeleverd, die eerst de 'hohe Minne' (de onbeantwoorde liefde van een ridder voor een hoger gep...

Lees verder
1981
2022-01-24
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Walther von der Vogelweide

(omstreeks 1170-1230), groot middelhoogduitse dichter, een van de belangrijkste minnezangers. In eenvoudige, ongekunstelde taal gaf hij in zijn liederen uiting aan zijn levensvreugde en zijn liefde voor de natuur. In zijn spreuken mengde hij zich als aanhanger van de keizer in de strijd tussen keizer en paus; zie Middelhoogduits.

Lees verder
1973
2022-01-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Walther von der Vogelweide

Duits dichter en componist, *ca.1170 Neder-Oostenrijk(?), ♰ca.1230 bij Würzburg(?). Walther von der Vogelweide is bekend als maker en zanger van veelsoortige hoofse liederen: liederen waarin hij de onbereikbaar ideale vrouw van de minnezang verheerlijkt, liederen waarin hij een toeschietelijk boerinnetje prijst, liederen waarin hij een bemidde...

Lees verder
1962
2022-01-24
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

Walther von der Vogelweide

(in Niederösterreich? 1170-nabij Würzburg ca 1230), beroemd minnezanger, van wie slechts weinig volledige melodieën bewaard zijn gebleven. Beroemd is zijn zgn. Palestinalied (waarschijnlijk uit 1228).

Lees verder
1949
2022-01-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Walther von der Vogelweide

(ca 1170-ca 1230), de belangrijkste Middelhoogduitse lyricus, minnezanger te Wenen, daarna rondzwervend, diende Duitse vorsten met politieke poëzie, waarin hij de dichtkunst tot grote hoogte bracht. Bekend is zijn verblijf aan hof van landgraaf Hermann v. Thüringen. Zijn laatste en grootste gedicht, de Elegie, is een oproep aan de Duitse...

Lees verder
1933
2022-01-24
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Walther von der vogelweide

(± 1170/ 1230), Duitsch minnezanger, lyrisch dichter, een der belangrijkste der Middeleeuwen.

1933
2022-01-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Walther von der Vogelweide

De grootste der Duitsche minnesinger. * Ca. 1170, ♱ ca. 1230, waarschijnlijk bij Würzburg. Hij trad op aan het hof van Weenen, in wedstrijd met Reimar den Ouden; doch na den dood van hertog Frederik II moest hij uit Weenen weg en leidde hij een twintigtal jaren een zwervend leven. Hij mengde zich in den strijd tusschen den Hohenstaufer Philips...

Lees verder