Wat is de betekenis van Handelingen der Apostelen?

1981
2023-03-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Handelingen der apostelen

vijfde boek van het Nieuwe Testament, geschreven door Lucas, waarin het ontstaan en de verspreiding van het christendom worden behandeld.

1967
2023-03-25
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Handelingen der Apostelen

een van de boeken van het → Nieuwe Testament. Het bevat het verhaal van de stichting, ontwikkeling en lotgevallen van de jonge Kerk tot aan haar vestiging te Rome, en is geschreven door den H. Lucas, waarschijnlijk niet lang na de laatst-verhaalde gebeurtenissen, nl. na het tweejarig verblijf van den H. Paulus te Rome (dus in de jaren 60-70).

Lees verder
1955
2023-03-25
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

HANDELINGEN DER APOSTELEN

(beter: Handelingen van apostelen; Lat.: Actus apostolorum) heet naar een zeer oude titel het tweede deel van het werk van Lucas, de auteur van het derde Evangelie. Dit opschrift verwijst naar een bepaald literair genre, dat de openbare activiteiten van vooraanstaande personen wil beschrijven. Inderdaad zijn in het boek Praxeis apostoloon (Gr.), ha...

Lees verder
1949
2023-03-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Handelingen der Apostelen

(R.K. Handelingen), is het vijfde boek van het Nieuwe Testament, blijkens voorrede, inhoud, taal en stijl een vervolg op het Evangelie van Lucas. Het behandelt de eerste verspreiding van het Christendom en het zendingswerk van de apostel Paulus. Het wordt beschouwd als een van de meest betrouwbare antieke geschiedverhalen.

Lees verder
1933
2023-03-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Handelingen der apostelen

5e boek v/h Nieuwe Testament, volgende o/d 4 Evangeliën.

1930
2023-03-25
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

Handelingen der Apostelen

(‘handəlingən) mv. boek van het Nieuwe Testament dat de geschiedenis verhaalt van de eerste tijden der Kerk inz. de werkzaamheid van de apostelen Petrus en Paulus : de werden omstr. 63 door de H. Lucas geschreven.

1926
2023-03-25
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Handelingen der Apostelen

Deze naam voor het tweede boek van Lucas, het vijfde in ons Nieuwe Testament, is niet van den schrijver zelven afkomstig, maar dateert toch uit den vroegen tijd, want reeds in het laatst der tweede eeuw wordt dit Bijbelboek met hem aangeduid. Zijn keus is echter niet over-gelukkig. Want van de apostelen zijn het eigenlijk slechts Petrus en Paulus,...

Lees verder
1916
2023-03-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Handelingen der apostelen

Handelingen der apostelen - minder goede geijkte vertaling voor „lotgevallen”. De „apostelen” zijn nagenoeg uitsluitend Petrus en Paulus, waarvan aan elk ongeveer de helft van dit bijbelboek gewijd is. Hun geschiedenis loopt meer dan eens parallel. Velen houden den Evangelist Lukas voor den schrijver. De aanhef dient het geschrift dan ook aan als e...

Lees verder
1916
2023-03-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Handelingen der Apostelen

(Lat.: Acta Apostolorum), het vijfde boek volgens de canon van het NT dat wegens de overeenkomst in stijl, de aanhef enz. in het algemeen wordt toegeschreven aan de opsteller van het derde evangelie, die bekend is onder de naam van →Lucas. Evenals in het evangelie gebruikt de schrijver bronnen. Daaronder kan men nauwelijks rekenen de zgn. wij-...

Lees verder