Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 06-08-2022

Steen der wijzen

betekenis & definitie

of Magisterium, eigenl. meesterstof, was het doel, waarop alle pogingen der alchemisten gericht waren: hij, die de Steen der Wijzen wist te bereiden, kon daarmede alle onedele metalen tot goud maken, alle kwalen genezen (panacee) en zich een eindeloze jeugd verzekeren. Later werd aan sommige pharmaceutisch werkzame praeparaten ook wel de naam „magisterium” gegeven (Magisterium bismuthi of basisch bismuth nitraat) (z alchemie).