Gepubliceerd op 18-08-2020

Steen der Wijzen

betekenis & definitie

In de Middeleeuwen verstond men hieronder een geheimzinnige stof, die in staat zou zijn, metalen in goud te veranderen. Zij, die naar dezen steen zochten, heetten alchymisten.

Wie in de kunst, welke de „Zwarte Kunst” heette, was ingewijd, heette „adept”. Men stelde zich toen voor, dat de metalen ziek waren en dat de steen (ook wel het Groot Medicijn of Groot Elixer genoemd) in staat was, ze gezond te maken. Tevens zou de steen ook het zieke menschelijk lichaam, met welke kwaal ook behept, kunnen genezen. Het werk der alchymisten werd door de Kerk veroordeeld als heulen met den duivel. Daarom deden de alchymisten hun werk in het geheim. Die geheimzinnigheid prikkelde de verbeelding van buitenstaanders des te meer.

Landloopers en oplichters wendden voor, de Zwarte Kunst te verstaan en verkregen het vertrouwen van vorsten. Zij verkregen graventitels in ruil voor de belofte, de vorsten te doen deelen in de opbrengst der verwachte schatten. Behalve naar het Groot Medicijn, zochten de Alchymisten naar „Den Grooten Oplosser”, welke geacht werd in staat te zijn, alle stoffen op te lossen. Uit de Zwarte Kunst ontwikkelde zich later de wetenschappelijke scheikunde. Reeds hadden de alchymisten glauberzout, fosfor en salpeter ontdekt en ook de uitvinding van het buskruit wordt aan hen toegeschreven. De wetenschappelijke scheikunde sloot, met haar theorie over de ondeelbaarheid der atomen, de mogelijkheid eener wijziging der metalen uit.

Eigenaardig is het wel, dat de nieuwe scheikunde van dit standpunt is teruggekomen met haar electronenleer. Daardoor is het althans theoretisch mogelijk, de elementen te veranderen. Radium, lood en kwik komen het eerst in aanmerking voor een verandering in goud.Ook de alchymisten hadden proeven met kwik gedaan. Kwik heette bij hen „De Roode Leeuw” en het doel was, verandering van dien rooden leeuw in goud. Evenals toen, duiken thans nu en dan berichten op over wijziging van kwik in goud. Ook thans wordt met geheimzinnigheid gewerkt. Tot dusver schijnen de pogingen nog niet gelukt te zijn. Misschien is de tijd niet ver meer, dat men slaagt.