Wat is de betekenis van Commissaris der koningin?

1982
2022-01-24
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

COMMISSARIS DER KONINGIN

(vroeger - tot 1848 - Gouverneur der provincie, een in Limburg nog steeds gebruikelijke benaming). Hoogste gezagsdrager in de provincie, vertegenwoordiger van het Rijksgezag in en tegenover het provinciaal bestuur. Wordt benoemd door de Kroon en is voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Zijn instructie werd laatstelijk vastgestel...

Lees verder
1981
2022-01-24
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Commissaris der koningin

wordt door de Koningin in elke provincie benoemd tot wederopzeggens, is voorzitter in de vergadering van Provinciale en Gedeputeerde Staten; alleen in de laatste heeft hij een stem. Hij heeft het oppertoezicht over de Provinciale Griffie en over de provinciale diensten en bedrijven. In Limburg wordt hij gouverneur genoemd.

Lees verder
1976
2022-01-24
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

COMMISSARIS DER KONINGIN

Op 25 mei 1970legde Mr. H. P. Linthorst Homan zijn ambt als CdK neer, dat hij sedert 1946 had bekleed. Rond zijn opvolging ontstonden discussies, waarbij als belangrijkste element naar voren kwam, dat Friesland een Friese CdK wilde. Door o.m. mevrouw Visser uit Wolsum werd een handtekeningenactie gevoerd, teneinde Jhr. Ds. C. van Eysinga tot CdK...

Lees verder
1954
2022-01-24
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Commissaris der koningin

voorzitter van Provinciale en van Gedeputeerde Staten. Van 1814—'50 was de titel gouverneur. Mr G. W. baron van Imhoff, 1814—'30. W. F. L. baron Rengers, 1830—'50. L. G. A. van Limburg Stirum, 1850—'52. Mr I. A. Soetens van Royen, 1852—'67. Mr L. graaf van Heiden Reinestein, 1867&mdas...

Lees verder
1949
2022-01-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Commissaris der Koningin

(eig. des Konings), hoogste gezagsdrager in de Ned. provincie. Benoemd en ontslagen door de koning. Voorzitter der vergaderingen van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Belast met uitvoering der koninklijke bevelen en met toezicht op verrichtingen der Staten (art. 143 Gw.). Volgens zijn Instructie is de C. ook belast met zorg voor openbare orde in...

Lees verder
1934
2022-01-24
Maatschappelijk leven

Maatschappelijk leven

Commissaris der koningin

De Commissaris der Koningin is een vertegenwoordiger der Regeering, benoemd door de Koningin. Hij is voorzitter van de vergaderingen van Prov. Staten en van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
1933
2022-01-24
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Commissaris der koningin

hoofd v/h bestuur v/e prov., vertegenwoordigt den vorst, houdt toezicht o/d Prov. Staten.

1933
2022-01-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Commissaris der koningin

Commissaris der koningin - Orgaan, aangesteld in elke provincie in Nederland door de koningin en belast met het toezicht op het béstuur der provinciale staten. De commissaris is bovendien voorzitter van de vergadering van de provinciale staten en die der gedeputeerde staten, heeft in het laatste college stem en in het eerste adviseerende ste...

Lees verder