Wat is de betekenis van Steen der Wijzen?

2024-04-16
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Steen der Wijzen

De Steen der Wijzen (Latijn: lapis philosophorum; Grieks: chrysopoeia) is een legendarische alchemistische substantie die in staat zou zijn om gewone metalen in goud te veranderen. Lange tijd was het vervaardigen van de steen der wijzen het voornaamste doel van de westerse alchemie. Soms wordt de hij ook als levenselixer voorgesteld waaraan verjong...

2024-04-16
Lexicon van het bijgeloof

Walter Gerlach (2000)

Steen der wijzen

→ Goud, → Kwikzilver.

2024-04-16
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

steen der wijzen

zie alchimie.

2024-04-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Steen der wijzen

wondermiddel waarnaar de alchimisten tevergeefs gezocht hebben. Het zou onedele metalen in goud kunnen veranderen.

2024-04-16
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Steen der wijzen

of Magisterium, eigenl. meesterstof, was het doel, waarop alle pogingen der alchemisten gericht waren: hij, die de Steen der Wijzen wist te bereiden, kon daarmede alle onedele metalen tot goud maken, alle kwalen genezen (panacee) en zich een eindeloze jeugd verzekeren. Later werd aan sommige pharmaceutisch werkzame praeparaten ook wel...

2024-04-16
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

steen der wijzen

zie steen (II.1.)

2024-04-16
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Steen der Wijzen

In de Middeleeuwen verstond men hieronder een geheimzinnige stof, die in staat zou zijn, metalen in goud te veranderen. Zij, die naar dezen steen zochten, heetten alchymisten. Wie in de kunst, welke de „Zwarte Kunst” heette, was ingewijd, heette „adept”. Men stelde zich toen voor, dat de metalen ziek waren en dat de steen (o...

2024-04-16
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Steen der wijzen

alchemistisch poeder, om het ene metaal in het andere te doen overgaan.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-16
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Steen der wijzen

middel, waardoor de alchimisten hoopten (ook wel beweerden) onedele metalen te kunnen veranderen in goud; nooit nauwkeurig omschreven, wijl niet bestaand.