Wat is de betekenis van Sport?

2021
2021-12-04
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Sport

Sport is een fysieke bezigheid met vaste regels en waarbij vaak sprake is van competitieverband. Sporten kunnen ook recreatief beoefend worden. Aan sport wordt al eeuwenlang gedaan. In het Oude Griekenland speelde de lichamelijke ontwikkeling een grote rol. Vooral veel adellijke mannen sportten, omdat met sport, naast oorlog, veel roem te behalen v...

Lees verder
2019
2021-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

sport

sport - Zelfstandignaamwoord 1. (sport), lichamelijke bezigheid ter ontspanning of als beroep met spel- of wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn 2. trede van een ladder 3. stoelspaak sport - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van sporten 2. gebiedenwijs van sporten

Lees verder
2018
2021-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

sport

sport - zelfstandig naamwoord 1. activiteit waarbij je je lichamelijk inspant ♢ zij doet niets aan sport 1. denksporten [schaken en dammen] 2. er een sport van maken ...

Lees verder
2017
2021-12-04
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Sport

Sport kan op een krachtige manier bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving. Kinderen van alle etniciteiten hebben bij bijvoorbeeld voetballen samen maar één doel: goed voetballen. Bij het nastreven van dat gezamenlijke doel moeten kinderen zich inzetten, leren incasseren, leren kritiek verdragen, leren samenwerken, etc Op voetbalclubs ontstaan so...

Lees verder
2009
2021-12-04
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

sport

(de; -en) 1 SP - sport is activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daar buiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid (bond), waarbij winnen (meestal) voorop staat:...

Lees verder
2009
2021-12-04
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

sport

(de; -en) SP - sport is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daarbuiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid, waarbij winnen (meestal) voorop staat: een s...

Lees verder
2008
2021-12-04
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

sport

(de; -en) SP - sport is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daarbuiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid, waarbij winnen (meestal) voorop staat; (fig....

Lees verder
2005
2021-12-04
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

sport

Sportbeoefening is in de tweede helft van de twintigste eeuw zo algemeen geworden in de Nederlandse samenleving dat gemakkelijk vergeten wordt dat het in de negentiende eeuw en daarvoor nog een voornamelijk elitaire bezigheid was. In de opvoeding van (vooral mannelijke) leden van de koninklijke familie maakten sporten als schermen en paardrijden de...

Lees verder
2004
2021-12-04
Sportymologie

De oorsprong van sporten en sporttermen door Jonah Kahn

Sport

Sport is een buitengewoon moeilijk woord om te definiëren. Probeer zelf maar eens een omschrijving te vinden die de lading volledig dekt. Dat valt bepaald niet mee. Ter illustratie de definitie die Van Dale er op nahoudt: lichamelijke bezigheid met spel- en wedstrijdelement, beroepshalve of ter ontspanning bedreven. Betekent dit dat schaken e...

Lees verder
2003
2021-12-04
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Sport

Ieder kind hoort een of andere sport te doen. Het is verstandig om een kind in elk geval op een sport te doen, want bewegen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Toch zal het geen succes zijn als je kind er zelf helemaal niets in ziet. Er zijn nu eenmaal kinderen die niet van sporten of sportclubs houden. Er zijn genoeg andere manieren om een...

Lees verder
1982
2021-12-04
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

SPORT

De nota sportaccomodatie in Zeeland van 1962 gaat uit van de definitie dat sport een lichamelijke activiteit is waarin enerzijds het spelelement, anderzijds het prestatie- en wedstrijdelement essentieel is. Verder wordt in deze nota aandacht besteed aan sport als actieve recreatie en aan sport als kijkspel, passieve recreatie dus. Een aantal sporte...

Lees verder
1981
2021-12-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

sport

(afgeleid van het Eng. disport = zich vermaken), verzamelnaam voor alle soorten van lichamelijk spel die in wedstrijdverband gebeuren. De eerste vormen van moderne sport zijn in de 19de eeuw van Engeland uitgegaan (b.v. voetbal, roeien, tennis, boksen). Sindsdien zijn ook in andere landen nieuwe takken van sport ontstaan: in Noorwegen het skië...

Lees verder
1981
2021-12-04
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Sport

kan bij verstandig beoefenen van grote waarde zijn voor de gezondheid van lichaam en ziel. Overdrijven waartoe record- en prestatiesport al snel aanleiding geven kunnen echter het tegengestelde bewerkstelligen en ziekten van hart en bloedsomloop en vroegtijdige, overmatige slijtage van organen ten gevolge hebben. S. moet aangepast zijn aan de const...

Lees verder
1973
2021-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

sport

[→Eng.], v./m. (-en), 1. ontspanning die vaardigheid en kracht vordert en bevordert, zoals roeien, zwemmen, worstelen en voetballen (e): veel aan — doen; als maatschappelijk verschijnsel thans vooral verbonden met het wedstrijdof competitieelement; (bij uitbreiding) meer geestelijke ontspanning met wedstrijdkarakter: damsport; een &mdash...

Lees verder
1955
2021-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Sport

stelselmatige lichaamsoefening, spel en wedstrijd, meestal in de open lucht.

1954
2021-12-04
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Sport

systematische lichaamsoefening tot grotere kracht, behendigheid en uithoudingsvermogen meestal gepaard aan het houden van wedstrijden; van grote hygiënische betekenis in verband met de vaak zeer ongezonde leefwijze, waartoe de gemeenschapsmens, (in het bijzonder de stedeling) gedwongen is; kan ook van grote geestelijke opvoedende waarde zijn (...

Lees verder
1954
2021-12-04
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Sport

van ouds bij ons beoefend: 1e. klootschieten, geheel vergeten; 2e. papegaaischieten, nog tot het einde der 19e eeuw; 3e. ijssport. Aan de moderne sport doet Groningen krachtig mee, vooral wat de voetbalen de paardesport betreft. Verder zwemmen, roeien en zeilen. De sport heeft een zeer gunstige invloed gehad op het drankgebruik; zie jenever...

Lees verder
1954
2021-12-04
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Sport

Onder s. (een Eng. term) wordt verstaan een plotseling optredende sterke afwijking van het type, hetzij bij een heel individu of bij een deel ervan. Het eigenlijke karakter van een s. is later gebleken van velerlei aard te kunnen zijn: mutatie, somatische mutatie, vegetatieve splitsing, gevolg van periklinaalchimaerestructuur. De term s. werd (word...

Lees verder
1952
2021-12-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Sport

1. s.; (van ladder), triem, triem(m)e, trime; (van stoel), speak(e). 2. s., sport; van — houdend, sportich.

Lees verder
1950
2021-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

SPORT

I. v. (-en), 1. trede van een ladder (hetzij een vaste of een touwladder): een ladder met zes sporten; op de onderste, bovenste sport van een ladder staan; — (fig.) trede, graad in een rangorde: op de onderste sport staan, de laagste rang bekleden; hij is op de eerste sport gestegen, heeft de eerste trap bereikt (die hem...

Lees verder