Wat is de betekenis van Sport?

2021
2023-01-29
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Sport

Sport is een fysieke bezigheid met vaste regels en waarbij vaak sprake is van competitieverband. Sporten kunnen ook recreatief beoefend worden. Aan sport wordt al eeuwenlang gedaan. In het Oude Griekenland speelde de lichamelijke ontwikkeling een grote rol. Vooral veel adellijke mannen sportten, omdat met sport, naast oorlog, veel roem te behalen v...

Lees verder
2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

sport

sport - Zelfstandignaamwoord 1. (sport), lichamelijke bezigheid ter ontspanning of als beroep met spel- of wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn 2. trede van een ladder 3. stoelspaak sport - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van sporten 2. gebiedenwijs van sporten

Lees verder
2018
2023-01-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

sport

sport - zelfstandig naamwoord 1. activiteit waarbij je je lichamelijk inspant ♢ zij doet niets aan sport 1. denksporten [schaken en dammen] 2. er een sport van maken ...

Lees verder
2017
2023-01-29
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Sport

Sport kan op een krachtige manier bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving. Kinderen van alle etniciteiten hebben bij bijvoorbeeld voetballen samen maar één doel: goed voetballen. Bij het nastreven van dat gezamenlijke doel moeten kinderen zich inzetten, leren incasseren, leren kritiek verdragen, leren samenwerken, etc Op voetbalclubs ontstaan so...

Lees verder
2009
2023-01-29
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

sport

(de; -en) 1 SP - sport is activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daar buiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid (bond), waarbij winnen (meestal) voorop staat:...

Lees verder
2009
2023-01-29
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

sport

(de; -en) SP - sport is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daarbuiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid, waarbij winnen (meestal) voorop staat: een s...

Lees verder
2008
2023-01-29
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

sport

(de; -en) SP - sport is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daarbuiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid, waarbij winnen (meestal) voorop staat; (fig....

Lees verder
2006
2023-01-29
Sport en beweging

Begrippenlijst Sport en beweging

Sport

Er zijn vele definities van sport. We noemen er twee: 1. Een verbijzondering van spel met strikte afspraken omtrent het speldoel en de weg om dit doel te bereiken. 2. Een lichamelijke bezigheid ter ontspanning of als beroep met spel- of wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, resp. bevorderd worden en waarvoor bepaalde regels...

Lees verder
2005
2023-01-29
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

sport

Sportbeoefening is in de tweede helft van de twintigste eeuw zo algemeen geworden in de Nederlandse samenleving dat gemakkelijk vergeten wordt dat het in de negentiende eeuw en daarvoor nog een voornamelijk elitaire bezigheid was. In de opvoeding van (vooral mannelijke) leden van de koninklijke familie maakten sporten als schermen en paardrijden de...

Lees verder
2004
2023-01-29
Sportymologie

De oorsprong van sporten en sporttermen door Jonah Kahn

Sport

Sport is een buitengewoon moeilijk woord om te definiëren. Probeer zelf maar eens een omschrijving te vinden die de lading volledig dekt. Dat valt bepaald niet mee. Ter illustratie de definitie die Van Dale er op nahoudt: lichamelijke bezigheid met spel- en wedstrijdelement, beroepshalve of ter ontspanning bedreven. Betekent dit dat schaken e...

Lees verder
2003
2023-01-29
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Sport

Ieder kind hoort een of andere sport te doen. Het is verstandig om een kind in elk geval op een sport te doen, want bewegen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Toch zal het geen succes zijn als je kind er zelf helemaal niets in ziet. Er zijn nu eenmaal kinderen die niet van sporten of sportclubs houden. Er zijn genoeg andere manieren om een...

Lees verder
1991
2023-01-29
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Sport

Geheel van oefeningen en ontspanning. die vaardigheid of kracht vergen en bevorderen. De verschillende in de Zaanstreek in verenigingsverband beoefende sporten zijn als afzonderlijke trefwoorden in deze encyclopedie opgenomen. Zie: ➝ Albion (cricket), ➝ Atletiek, ➝ Badminton, ➝ Basketbal, ➝ Biljart, ➝ Boksen, ➝ Bowling, ➝ Bridge, ➝ Dammen, ➝ Da...

Lees verder
1982
2023-01-29
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

SPORT

De nota sportaccomodatie in Zeeland van 1962 gaat uit van de definitie dat sport een lichamelijke activiteit is waarin enerzijds het spelelement, anderzijds het prestatie- en wedstrijdelement essentieel is. Verder wordt in deze nota aandacht besteed aan sport als actieve recreatie en aan sport als kijkspel, passieve recreatie dus. Een aantal sporte...

Lees verder
1981
2023-01-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

sport

(afgeleid van het Eng. disport = zich vermaken), verzamelnaam voor alle soorten van lichamelijk spel die in wedstrijdverband gebeuren. De eerste vormen van moderne sport zijn in de 19de eeuw van Engeland uitgegaan (b.v. voetbal, roeien, tennis, boksen). Sindsdien zijn ook in andere landen nieuwe takken van sport ontstaan: in Noorwegen het skië...

Lees verder
1981
2023-01-29
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Sport

kan bij verstandig beoefenen van grote waarde zijn voor de gezondheid van lichaam en ziel. Overdrijven waartoe record- en prestatiesport al snel aanleiding geven kunnen echter het tegengestelde bewerkstelligen en ziekten van hart en bloedsomloop en vroegtijdige, overmatige slijtage van organen ten gevolge hebben. S. moet aangepast zijn aan de const...

Lees verder
1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

sport

[→Eng.], v./m. (-en), 1. ontspanning die vaardigheid en kracht vordert en bevordert, zoals roeien, zwemmen, worstelen en voetballen (e): veel aan — doen; als maatschappelijk verschijnsel thans vooral verbonden met het wedstrijdof competitieelement; (bij uitbreiding) meer geestelijke ontspanning met wedstrijdkarakter: damsport; een &mdash...

Lees verder
1963
2023-01-29
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

sport

(de), (ook:) recreatie, ontspanning, vermaak. - Etym.: E sport = id. AN s. = alleen bezigheden als voetballen, tennissen, zwemmen, wandelen enz. - Samenst. ook: buitensport. - : voor de sport bw. uitdr., voor de aardigheid, als liefhebberij, vrijwillig. Krijgt Harry geld voor het helpen in die kantine?Nee, hij doet het voor de sport (mond.).

Lees verder
1955
2023-01-29
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Sport

stelselmatige lichaamsoefening, spel en wedstrijd, meestal in de open lucht.

1954
2023-01-29
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Sport

systematische lichaamsoefening tot grotere kracht, behendigheid en uithoudingsvermogen meestal gepaard aan het houden van wedstrijden; van grote hygiënische betekenis in verband met de vaak zeer ongezonde leefwijze, waartoe de gemeenschapsmens, (in het bijzonder de stedeling) gedwongen is; kan ook van grote geestelijke opvoedende waarde zijn (...

Lees verder
1954
2023-01-29
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Sport

Onder s. (een Eng. term) wordt verstaan een plotseling optredende sterke afwijking van het type, hetzij bij een heel individu of bij een deel ervan. Het eigenlijke karakter van een s. is later gebleken van velerlei aard te kunnen zijn: mutatie, somatische mutatie, vegetatieve splitsing, gevolg van periklinaalchimaerestructuur. De term s. werd (word...

Lees verder