Wat is de betekenis van Sport?

2020
2020-12-05
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Sport

Sport is een fysieke bezigheid met vaste regels en waarbij vaak sprake is van competitieverband. Sporten kunnen ook recreatief beoefend worden. Aan sport wordt al eeuwenlang gedaan. In het Oude Griekenland speelde de lichamelijke ontwikkeling een grote rol. Vooral veel adellijke mannen sportten, omdat met sport, naast oorlog, veel roem te behalen v...

Lees verder
2019
2020-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

sport

sport - Zelfstandignaamwoord 1. (sport), lichamelijke bezigheid ter ontspanning of als beroep met spel- of wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn 2. trede van een ladder 3. stoelspaak sport - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van sporten 2. gebiedenwijs van sporten

Lees verder
2018
2020-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

sport

sport - zelfstandig naamwoord 1. activiteit waarbij je je lichamelijk inspant ♢ zij doet niets aan sport 1. denksporten [schaken en dammen] 2. er een sport van maken ...

Lees verder
2017
2020-12-05
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Sport

Sport kan op een krachtige manier bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving. Kinderen van alle etniciteiten hebben bij bijvoorbeeld voetballen samen maar één doel: goed voetballen. Bij het nastreven van dat gezamenlijke doel moeten kinderen zich inzetten, leren incasseren, leren kritiek verdragen, leren samenwerken, etc Op voetbalclubs ontstaan so...

Lees verder
2009
2020-12-05
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

sport

(de; -en) 1 SP - sport is activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daar buiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid (bond), waarbij winnen (meestal) voorop staat:...

Lees verder
2009
2020-12-05
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

sport

(de; -en) SP - sport is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daarbuiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid, waarbij winnen (meestal) voorop staat: een s...

Lees verder
2008
2020-12-05
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

sport

(de; -en) SP - sport is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daarbuiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid, waarbij winnen (meestal) voorop staat; (fig....

Lees verder
2005
2020-12-05
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

sport

Sportbeoefening is in de tweede helft van de twintigste eeuw zo algemeen geworden in de Nederlandse samenleving dat gemakkelijk vergeten wordt dat het in de negentiende eeuw en daarvoor nog een voornamelijk elitaire bezigheid was. In de opvoeding van (vooral mannelijke) leden van de koninklijke familie maakten sporten als schermen en paardrijden de...

Lees verder
2004
2020-12-05
Sportymologie

De oorsprong van sporten en sporttermen door Jonah Kahn

Sport

Sport is een buitengewoon moeilijk woord om te definiëren. Probeer zelf maar eens een omschrijving te vinden die de lading volledig dekt. Dat valt bepaald niet mee. Ter illustratie de definitie die Van Dale er op nahoudt: lichamelijke bezigheid met spel- en wedstrijdelement, beroepshalve of ter ontspanning bedreven. Betekent dit dat schaken e...

Lees verder
2003
2020-12-05
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Sport

Ieder kind hoort een of andere sport te doen. Het is verstandig om een kind in elk geval op een sport te doen, want bewegen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Toch zal het geen succes zijn als je kind er zelf helemaal niets in ziet. Er zijn nu eenmaal kinderen die niet van sporten of sportclubs houden. Er zijn genoeg andere manieren om een...

Lees verder
1982
2020-12-05
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

SPORT

De nota sportaccomodatie in Zeeland van 1962 gaat uit van de definitie dat sport een lichamelijke activiteit is waarin enerzijds het spelelement, anderzijds het prestatie- en wedstrijdelement essentieel is. Verder wordt in deze nota aandacht besteed aan sport als actieve recreatie en aan sport als kijkspel, passieve recreatie dus. Een aantal sporte...

Lees verder
1981
2020-12-05
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

sport

(afgeleid van het Eng. disport = zich vermaken), verzamelnaam voor alle soorten van lichamelijk spel die in wedstrijdverband gebeuren. De eerste vormen van moderne sport zijn in de 19de eeuw van Engeland uitgegaan (b.v. voetbal, roeien, tennis, boksen). Sindsdien zijn ook in andere landen nieuwe takken van sport ontstaan: in Noorwegen het skië...

Lees verder
1981
2020-12-05
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Sport

kan bij verstandig beoefenen van grote waarde zijn voor de gezondheid van lichaam en ziel. Overdrijven waartoe record- en prestatiesport al snel aanleiding geven kunnen echter het tegengestelde bewerkstelligen en ziekten van hart en bloedsomloop en vroegtijdige, overmatige slijtage van organen ten gevolge hebben. S. moet aangepast zijn aan de const...

Lees verder
1973
2020-12-05
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

sport

[→Eng.], v./m. (-en), 1. ontspanning die vaardigheid en kracht vordert en bevordert, zoals roeien, zwemmen, worstelen en voetballen (e): veel aan — doen; als maatschappelijk verschijnsel thans vooral verbonden met het wedstrijdof competitieelement; (bij uitbreiding) meer geestelijke ontspanning met wedstrijdkarakter: damsport; een &mdash...

Lees verder
1949
2020-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Sport

een veelal individuele manifestatie van kracht en/of vaardigheid, waarbij het gewoonlijk de bedoeling is een bepaalde prestatie te bereiken. De moderne goed geleide S.-beoefening onderscheidt zich door een doelmatige voorbereiding (training), medische keuring en toezicht, doeltreffende voeding en onthouding van datgene, wat van nadelige invloed op...

Lees verder
1933
2020-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Sport

Voortgekomen uit Engelschen spel-stijl, geheel eigen aan den Engelschen volksaard, was s. oorspronkelijk de ontspanningsvorm, waarbij de prestatie-streving geleid werd door sportief gedrag. Overgebracht naar het vasteland, is het materieele prestatieelement als het voornaamste beschouwd en hierop heeft zich de s. gebaseerd en ontwikkeld. Het is ver...

Lees verder
1926
2020-12-05
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Sport

Engelsch woord, waarvan de oorspronkelijke beteekenis verwant is aan spel en scherts. Het duidt aan, alle vermaak en uitspanning in de openlucht, die vaardigheid en kracht vordert en bevordert. Spel en sport zijn wezenlijk onderscheiden, wijl het spel niet, sport daarentegen altijd een bepaald doel heeft, waarop zij zich concentreert. Daardoor bied...

Lees verder
1921
2020-12-05
Levende taal

T. Pluim - 1921

Sport

overgenomen uit het Engelsch, waarin het eveneens spel, enz. aanduidt, van: to disport — zich vermaken, spelen.

1916
2020-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Sport

Sport - omvat de verschillende spelen en oefeningen, waarin een gymnastisch goed ontwikkeld lichaam verdere ontspanning en oefening van lichaam en geest, zoekt. De beoefening berust op lichamelijke kracht, behendigheid, routine, enz. Moeilijk is een grens te trekken tusschen sport en spel. Bij sportbeoefening komt naast de ontwikkeling van het lich...

Lees verder
1914
2020-12-05
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

sport

sport - v., stelselmatige lichaamsoefening en spel in de openlucht; wedrennen, jacht, balspelen, schieten, enz.