Gepubliceerd op 05-05-2017

Sport

betekenis & definitie

Sport kan op een krachtige manier bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving. Kinderen van alle etniciteiten hebben bij bijvoorbeeld voetballen samen maar één doel: goed voetballen. Bij het nastreven van dat gezamenlijke doel moeten kinderen zich inzetten, leren incasseren, leren kritiek verdragen, leren samenwerken, etc

Op voetbalclubs ontstaan soms ergernissen omdat allochtone ouders vaak minder meedoen aan het rijden van kinderen en bijv. minder vrijwilligerswerk doen in de kantine. Sommige clubs reageren met een stop op het lidmaatschap van allochtone voetballertjes.

Bovenstaande problemen ontstaan als de verwachtingen niet duidelijk zijn. Blijkbaar houdt het lidmaatschap van een voetbalclub meer in dan alleen het betalen van contributie. Om problemen te voorkomen is duidelijkheid over de verwachtingen belangrijk. Het zou ouders duidelijk moeten zijn dat lidmaatschap ook inhoudt dat ze, bijvoorbeeld, minimaal twee keer per jaar het halve elftal naar een ver voetbalveld moeten brengen; dat er ook regelmatig een kantinedienst moet worden gedraaid, etc. Ook dan kunnen er nog problemen ontstaan, maar dan is er in ieder geval duidelijkheid over de verwachtingen.

Het is daarnaast belangrijk dat autochtonen zich afvragen of ze zich even boos maken over autochtone ouders die niet aan deze verwachtingen voldoen: drukke yuppen of ouders zonder auto.