Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 26-07-2017

sport

betekenis & definitie

(de; -en) 1 SP - sport is activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daar buiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid (bond), waarbij winnen (meestal) voorop staat: aan sport doen.

• Sport is een vrijwillige poging om onnodig opgeworpen obstakels te overwinnen. (Canadese sportfilosoof Bernard Suits) 2 AL (aan sport ontleend) - een sport van iets maken; het doen met ambitie en strevend naar bepaalde prestaties, het graag en veel doen, voor zijn plezier; iets voor de sport doen,- als voor zijn plezier, om het competitie-element (niet om het zakelijk voordeel)

Herkomst: Eng. disport, van Oud-Fr. desport (ontspanning)