Wat is de betekenis van Openbaring van Johannes?

2017
2021-10-25
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Openbaring van Johannes

Het laatste boek van de bijbel heet 'Openbaring' en het bevat een visioen, dat de evangelist Johannes krijgt op het eiland Patmos. In het visioen opent zich een deur in de hemel en is Johannes getuige van het einde der tijden. God zit op een schitterende troon, in de rechterhand een boekrol met zeven zegels. Een lam, symbool voor Christus, neemt de...

Lees verder
1973
2021-10-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Openbaring van Johannes

(ook: Apocalyps, naar het Griekse beginwoord), het laatste boek van het NT, tevens het enige daarin van profetische aard, dat zijn naam heeft gegeven aan de →apocalyptiek. Het boek geeft in prachtige beschrijvingen en met een sterke verbeeldingskracht de strijd weer tussen goed en kwaad en de overwinning van Jezus en zijn gemeente. Volgens de...

Lees verder
1955
2021-10-25
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

OPENBARING VAN JOHANNES

zie Johannes.

1949
2021-10-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Openbaring van Johannes

(Vulg. apocalypse), het laatste Bijbelboek, volgens de traditie geschreven door de apostel Johannes en wel tijdens zijn ballingschap op het eiland Patmos, tegen het einde der 1e eeuw n. C. Bevat behalve brieven aan zeven gemeenten in Klein-Azië een reeks visionaire beelden in de trant der Joodse apocalyptiek, eindigend met een schildering van...

Lees verder
1933
2021-10-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Openbaring van johannes

→ Apocalypse.

1870
2021-10-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Openbaring van Johannes

Openbaring van Johannes (De), zie Johannes.